BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/38

Kaikille pankeille suunnattu 0,5 prosenttiyksikön lasku astui voimaan 16.9. Keskimääräinen varantovaatimus (ilman pankkikohtaisia vähennyksiä) on nyt suurille pankeille 13 %, keskisuurille pankeille 11 % ja pienille pankeille 7,5 %.

Tämän lisäksi pienempien alueellisesti toimivien pankkien varantovaatimusta lasketaan 15.10. ja 15.11. yhteensä yhdellä prosenttiyksiköllä. Toimilla pyritään tukemaan reaalitalouden kehitystä alentamalla rahoituskustannuksia ja parantamalla pienyritysten rahoituksen saatavuutta. Vastikään toteutetulla viitekorkouudistuksella pyrittiin niin ikään laskemaan pankkilainojen korkoja (ks. Viikkokatsaus 34/2019).

Reservivaatimuksia on laskettu useaan otteeseen sitten huhtikuun 2018, jolloin suurten pankkien varantovaatimus oli 17 %. Muilta osin rahapolitiikan viritys on pysynyt suunnilleen ennallaan. Esimerkiksi keskuspankin avomarkkina- ja lainaoperaatioiden korot on pidetty muuttumattomina. Myöskään rahamarkkinakoroissa ei ole nähty merkittäviä muutoksia.

Rahapolitiikan virityksen asettaminen on haastavaa, sillä kotimaisessa politiikassa vaaditaan talouskasvun tukemista, mutta ulkoisesti politiikkavirityksen keventäminen lisää painetta valuuttakurssin heikkenemiselle ja pääoman ulosvirralle. Samalla keveämmät rahoitusolot ruokkivat velkaantumisen kasvua, joka on keskeinen riski Kiinan talouskehitykselle. Keskuspankin mukaan se toteuttaa rahapolitiikkaa kohdennetuin toimin laajan elvytyksen sijaan.


Näytä viikkokatsaus 2019/37 Näytä viikkokatsaus 2019/39