BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/38

Kilpailuviraston (FAS) johtaja Igor Artemjev esitteli hiljattain hallituksen kokouksessa FAS:n mittavan 13. vuosiraportin. Se kattaa mm. valtion ja valtionyritysten hankinnat, pääsyn luonnollisten monopolien palveluihin, kilpailunrajoitussopimukset, tavarapörssit, säännellyt hinnat, kansalliset hankkeet, 18 sektoria sekä FAS:n kilpailun kehittämissuunnitelman 2018−2020. Suunnitelman pohjalta on määritetty toimet maan kaikille alueille ja edelleen paikkakunnille.

Artemjevin mukaan kaikki keskeiset vireillä olevat ja hallituksessa sovitut kilpailuun liittyvät lakiluonnokset ovat jatkotyöstön alla, sillä niihin on tullut kielteiset arviot presidentinhallinnon valtiollis-oikeudelliselta päähallinnolta. Lakiluonnos, joka kieltää valtion liikelaitosten perustamisen kilpailun alaisille markkinoille, päätyi duumaan useiden aluejohtajien vastalobbauksesta huolimatta, mutta vasta pääministeriltä ja presidentiltä saadun puollon kautta. Hallitukselle on annettu lakiluonnos, joka kieltäisi valtion, alueiden ja kuntien organisaatioita hankkimasta kilpailun alaisilla markkinoilla toimivien yritysten osakkeita.

Valtion hankinnoissa keskeinen tavoite pienyritysten osuudesta on FAS:n raportin mukaan jo lähes saavutettu, mutta PK-yritysten tavoiteosuuteen valtionyritysten hankinnoissa on vielä matkaa. Työtä tehdään sen eteen, että käyttäjien pääsy etenkin kaasu- ja lämpöverkkoihin sekä rautatie- ja satamapalveluihin saadaan syrjimättömäksi. Sama koskee mm. luonnonvarojen käyttöoikeuksien ja valtion takavarikoiman omaisuuden myyntiä, joiden menettelyt Artemjev totesi suljetuiksi tai puolisuljetuiksi.

Tavarapörssien kehittäminen jatkuu, jotta mm. kaasun, hiilen, öljytuotteiden, viljan ja eräiden kemian perustuotteiden kaupasta tulee sujuvampaa ja vähemmän syrjivää. Pörssin ohella eri tietokannat tuottavat avoimempia hintatietoja, mikä koskee lääkkeitä, rakentamista ja valtion tilauksia.

Säänneltyjen hintojen osalta (mm. sähkö, vesi, kaasu ja junakuljetukset) FAS on laatinut lakiluonnoksen. Sen tavoitteena on saada tariffien määrittely selviin kriteereihin perustuvaksi ja yhtenäisemmäksi, ehkäistä alueilla tapahtuvissa korotuksissa esiintyvät roimat federaation korotuslimiittien ylitykset ja poistaa huikeita jopa alueiden sisäisiä eroja tariffeissa. Tavoitteena on myös siirtyä 5−10 vuoden suunnitelmiin, joissa korotukset ovat jonkin verran alle inflaation.

Kartelleihin ja muihin kilpailunrajoitussopimuksiin FAS on puuttunut etenkin tienrakennuksessa ja lääkealalla. Raportoidut valtion eri tahojen tekemät kilpailusäännösten rikkeet ovat kokonaisuutena vähentyneet paljon viime vuosina, joskin näiden tahojen osallistuminen kilpailunrajoitussopimuksiin lisääntyi jyrkästi viime vuonna.

FAS toteaa, että kansallisten hankkeiden toteutukseen tarvitaan lisää valtion budjettimenoja, mutta kilpailumenettelyjä ei edellytetä. FAS arvioi tämän voivan johtaa kilpailun rajoituksiin. Sama arvio koskee myös investointien edistämiseksi tehtyjä yksittäisten teollisuusyritysten ja viranomaisten välisiä erityisinvestointisopimuksia.


Näytä viikkokatsaus 2019/37 Näytä viikkokatsaus 2019/39