BOFITin lähtökohtana on käyttää tutkimuksen perustana mahdollisimman kattavaa ja laadukasta tilastotietoa. Tiedon lähteitä ovat mm. Venäjän ja Kiinan viranomaisten sekä kansainvälisten järjestöjen tuottamat tilastot. Sivuille on kerätty tärkeimpiä BOFITin tutkimuksissaan käyttämiä tilastoja.

venaja_tilastot.png

kiina_tilastot.png