BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/34

Keskuspankki ilmoitti viime viikolla (16.8.), että liikepankkien tulee hinnoitella myöntämänsä uudet lainat suhteessa Kansallisen pankkienvälisen rahoituskeskuksen (NIFC) julkaisemaan prime-korkoon (LPR). Korko määritellään 18 paneelipankin luottokelpoisimpien asiakkaiden korkotasojen perusteella ja julkaistaan joka kuukauden 20. päivä.

Uusi LPR-korko määritellään niin, että paneelipankit ilmoittavat noteerauksensa suhteessa keskuspankkirahoituksen korkoon (keskeisimpänä MLF-korko). Aiemmin noteeraus ilmoitettiin suhteessa keskuspankin viitekorkoon. Rahapolitiikan virityksen uskotaan nyt paremmin heijastuvan LPR-korkoon. Vuoden mittaisen prime-koron lisäksi alettiin julkaista myös noteerausta pidemmän maturiteetin lainoille (5 vuotta ja yli).

Aiemmin pankit käyttivät lainojen hinnoitteluun keskuspankin julkaisemia viitekorkoja. Järjestelyn teki epäselväksi se, että korkosääntelystä luovuttiin nimellisesti jo vuonna 2015, jonka jälkeen pankit ovat periaatteessa voineet hinnoitella lainansa vapaasti. Uuden viitekoron käyttöönotto on tulkittu korkojen vapauttamisen etenemisenä ja muutoksena markkinaperusteisempaan hinnoitteluun. Tärkeäksi motiiviksi on mainittu myös yritysten lainakustannusten alentaminen epävarmassa taloustilanteessa.

Elokuussa vuoden LPR-korko on 4,25 %, kun keskuspankin viitekorko on 4,35 %. Viiden vuoden LPR-korko on 4,85 %. Joidenkin arvioiden mukaan matalampi korkotaso auttaa lähinnä suuria valtio-omisteisia yrityksiä, mutta pienempien yritysten lainan hinta voi uudistuksen jälkeenkin pysyä korkeana. Uudella viitekorolla ei ole yhtäkkistä vaikutusta yritysten korkokuluihin, sillä olemassa olevat lainat ovat suurelta osin sidottu keskuspankin viitekorkoon, joka on ollut samalla tasolla vuodesta 2015. Nähtäväksi jää kuinka paljon heilahteluja uudessa prime-korossa tullaan näkemään.


Näytä viikkokatsaus 2019/33 Näytä viikkokatsaus 2019/35