BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/39

Venäjä on Kiinan, Yhdysvaltojen ja Intian jälkeen maailman neljänneksi suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen lähde. Venäjä liittyi Pariisin ilmastosopimukseen vuonna 2015, mutta sopimus on jätetty ratifioimatta. Tällä viikolla Venäjä ilmoitti viimein ratifioivansa sopimuksen. Ilmastosopimuksen toteuttamista tukeva lainsäädäntö on tarkoitus saada Duuman käsiteltäväksi vielä tämän vuoden puolella.

Lähtöruuduksi sovitun vertailuvuoden suurista päästöistä johtuen Venäjän tavoite, päästöjen leikkaaminen 25 % vuoden 1990 tasoon verrattuna, ei ole kovinkaan kunnianhimoinen. Maa voi kasvattaa päästöjään tuntuvasti vuoteen 2030 mennessä, vaikka metsien hiilinieluja ei Venäjän haluamalla tavalla otettaisikaan huomioon. Ratifioinnin ja kansallisen lainsäädännön muodostamisen toivotaan nivoutuvan Venäjän kansallisten ohjelmien ympäristötavoitteisiin.


Näytä viikkokatsaus 2019/38 Näytä viikkokatsaus 2019/40