Raportin tiedot perustuvat luotettaviin lähteisiin. Teknisistä syistä tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. BOFIT ei vastaa raportin käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.