Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos, BOFIT, on kansainvälisesti korkeatasoinen nouseviin talouksiin ja koko maailmantalouden ilmiöihin erikoistunut tutkimuslaitos. BOFIT seuraa ja analysoi Venäjän sekä Kiinan ja muiden nousevien talouksien ajankohtaista kehitystä. Lisäksi yksikkö analysoi koko maailmantalouden kehitystä sekä tekee pitkäjänteistä akateemista tutkimustyötä. Tutkimus keskittyy makrotaloutta ja rahoitusmarkkinoita koskeviin kysymyksiin nousevissa talouksissa.

BOFIT palvelee Suomen Pankin ja muun julkisen hallinnon lisäksi liike-elämää, tiedeyhteisöjä, tiedotusvälineitä ja aihepiiristä kiinnostuneita yksityishenkilöitä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

BOFITin toimintaa tukee laaja kansainvälisten suhteiden verkosto. Sen muodostavat yhteydet viranomaisiin ja tutkimuslaitoksiin sekä yhteistyö asiantuntijoiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Euroopan keskuspankkijärjestelmässä BOFIT on tunnettu ja tunnustettu kohdemaidensa talouskehityksen asiantuntija. BOFITin vierailuohjelman puitteissa tutkimuslaitoksessa työskentelee jatkuvasti asiantuntijoita ympäri maailmaa.

Vierailevat tutkijat esittelevät tutkimuksiaan säännöllisesti järjestettävissä BOFIT-seminaareissa. Yksikkö myös järjestää vuosittain laajempia tieteellisiä konferensseja ja työpajoja. Sekä vierailijoiden että omien tutkijoiden tutkimuksia ja analyysejä julkaistaan julkaisusarjoissa BOFIT Discussion Papers ja BOFIT Policy Brief. Ajankohtaisiin asioihin keskitytään BOFIT Viikkokatsauksessa, joka ilmestyy myös englanniksi nimellä BOFIT Weekly Review.

Venäjän ja Kiinan talouskehitystä ennakoidaan BOFIT Venäjä- ja BOFIT Kiina-ennusteessa. BOFIT Venäjä-tietoiskussa ja BOFIT Kiina-tietoiskussa keskustellaan talouden ja talouspolitiikan ajankohtaisista teemoista kohdemaissa.