Tavoitteenamme on tuottaa talouspoliittisesti suuntautunutta soveltavaa tutkimusta, joka on metodisesti huolella tehtyä ja hyvin sidottu viimeaikaiseen talousteoreettiseen kirjallisuuteen.

Pidämme tärkeänä verkostoitumista kotimaisten ja ulkomaisten akateemisten kollegoidemme kanssa. Verkostoitumista edistää vierailevien tutkijoiden ohjelmamme sekä säännöllisesti järjestämämme BOFIT-seminaarit ja -konferenssit. Teemme myös tutkimusyhteistyötä eri yliopistoja ja tutkimuslaitoksia edustavien kollegojen kanssa. 

Ajankohtaista keskeisistä talouden ja talouspolitiikan teemoista keskustelemme kahdesti vuodessa BOFIT-tietoiskuissa. Kevään tietoiskussa keskitytään Kiinaan ja talvella Venäjään.

BOFITin asiantuntijat tekevät pitkäjännitteistä tutkimusta sekä käytännönläheisempää analyysiä ajankohtaisista aiheista. Analyysit julkaistaan BOFIT Policy Brief -sarjassa ja tieteelliset tutkimukset BOFIT Discussion Papers -sarjassa, jossa julkaistaan myös BOFITissa vierailevien tutkijoiden tutkimuksia.

Monet BOFITin tutkijoista julkaisevat tutkimusraporttejaan myös laitoksen ulkopuolisissa julkaisuissa.

Vierailevien tutkijoiden ohjelma

Vierailevien tutkijoiden ohjelma on keskeinen resurssi tutkimustyöllemme. Ohjelma tarjoaa vieraileville tutkijoille mahdollisuuden keskittyä tutkimustyöhön ja osallistua BOFITin aktiiviseen seminaari- ja tutkimustoimintaan vierailunsa ajan. »Lue lisää