Nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT palvelee Suomen Pankin ja muun julkisen hallinnon lisäksi liike-elämää, tiedeyhteisöjä, tiedotusvälineitä ja aihepiiristä kiinnostuneita yksityishenkilöitä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

BOFIT julkaisee vuoroviikoin Venäjän ja Kiinan ajankohtaisia aiheita käsittelevän BOFIT Viikkokatsauksen, joka ilmestyy myös englanniksi nimellä BOFIT Weekly Review. Kahdesti vuodessa seurantatiimi julkaisee Venäjää ja Kiinaa koskevat ennusteet.

Seuranta ja analyysi perustuvat parhaisiin mahdollisiin tilastoihin. Keskeisimpiä Venäjän ja Kiinan taloustilastoja on kerätty Tilastot-sivuille.