BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/38

Vuonna 2018 rakentamisen (rakennustuotannon kiinteähintaisen volyymin) vuosikasvu oli 5,3 %, mutta tänä vuonna rakentamisen kasvu vaikuttaa pysähtyneen täysin. Tammi-kesäkuussa rakentamisen volyymi kasvoi vain 0,1 % vuodentakaisesta.

Rosstatin mukaan tämän vuoden tammi-kesäkuussa neliömäärillä mitaten asuinrakennuksia valmistui kuitenkin 7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.  Vertailutaso tosin on matala, sillä vuonna 2018 neliömäärällä mitaten asuinrakentaminen supistui 4,5 %.  Pitkään jatkunut asuntojen neliöhintojen nousu on alkuvuonna hieman tasaantunut ja joillakin alueilla vanhojen asuntojen hinnat ovat jopa hieman laskeneet. Alueellinen vaihtelu hintatasossa on erittäin suurta.

Asuntojen rakentamisen kasvua voi jatkossa hidastaa heinäkuussa voimaan tullut lakimuutos, joka kieltää rakennusyhtiöitä rahoittamasta asiakkaiden maksamilla etumaksuilla muita keskeneräisiä työmaita. Tämän seurauksena aiempaa suurempi osa asuntorakentamisesta on käytännössä rahoitettava rakennusliikkeiden ottamilla pankkilainoilla. Muutoksen odotetaan johtavan pienimpien ja heikosti kannattavimpien rakennuttajien poistumiseen markkinoilta.


Näytä viikkokatsaus 2019/37 Näytä viikkokatsaus 2019/39