BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/38

Kaikki käytetyimmät talousindikaattorit vahvistavat maan talouskasvun hiipuneen elokuussa. Teollisuustuotannon vuosikasvu painui 4,4 prosenttiin eli käytännössä hitaammaksi kuin koskaan tällä vuosituhannella. Vaikka henkilöautotuotannon jyrkkä lasku näyttäisi elokuussa tasaantuneen, myytiin henkilöautoja elokuussa 7 % vuodentakaista vähemmän. Vähittäiskaupan myynnin reaalikasvu painuikin elokuussa 5,6 prosenttiin.

Talouskehityksen kannalta keskeisistä investoinneista on huonojen tilastojen takia erityisen vaikea sanoa mitään varmaa, mutta kiinteiden investointien (FAI) reaalikasvu näyttäisi tammi-elokuussa olleen korkeintaan 2–3 %.

Heikkenevästä taloustilanteesta kertoo myös tuottajahintainflaation painuminen miinukselle (elokuussa -0.8 %), mikä syö yritysten kannattavuutta ja investointihalukkuutta.

Viimeaikaisessa hintakehityksessä tärkeintä on kuitenkin kuluttajahintainflaation kiihtyminen kesän aikana (elokuussa 2,8 %), mikä johtuu elintarvikkeiden ja ennen kaikkea sianlihan kallistumisesta. Sianliha maksoi elokuussa 47 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuosi sitten puhjenneen afrikkalaisen sikaruton vuoksi Kiinassa jo noin kolmannes sioista on jouduttu lopettamaan ja kotimainen tarjonta on vajonnut 10 vuoden takaiselle tasolle. Kiinan on lisännyt sianlihan tuontia, ja tällä viikolla – ennen lokakuun alun kansantasavallan 70-vuotisjuhlaa – on myös turvauduttu varmuusvarastoihin.

 Arvioiden mukaan kotimainen tarjonta tulee vielä laskemaan ja hinnat nousemaan. Tämä heijastuu lihatuotteiden ja rehun maailmanmarkkinoilla, sillä kiinalaisten osuus globaalista sianlihan kysynnästä on noin puolet. Asia on paha poliittinen päänsärky Pekingille, sillä sianliha on keskeinen osa kiinalaisten ruokatottumuksia ja osalle ihmisistä elintason nousun symboli. Tilannetta pahentaa se, että ongelmien taustalla on vakavia järjestelmä- ja politiikkavirheitä (mm. vähättely, salailu, korruptio ja viranomaissääntelyn epäonnistuminen).

Kiinan hintakehitys

Lähde: Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2019/37 Näytä viikkokatsaus 2019/39