BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/43

Finanssiministeriö arvioi konsolidoidun budjetin tulojen nousevan lähivuosina hieman inflaatiota nopeammin, vaikka öljy- ja kaasuverotulot vähenevät varovaisen öljynhintaoletuksen (Urals 42–44 dollaria) vuoksi. Arvio muiden tulojen hyvästä kasvusta perustuu yli 2 %:n kasvua ennakoivaan BKT-ennusteeseen ja odotuksiin eräiden keskeisten verolajien veroperustan laajentamisesta tuomalla varjotaloutta verotuksen piiriin.

Talouden kasvuennusteen ja veroperusta-arvioiden pohjalta muiden tulojen lisäyksestä merkittävän osan odotetaan tulevan ALV-tuloista. Niitä kasvattavat myös tuonnin ennustettu kasvu ja siihen liittyen odotettu ruplan kurssin heikentyminen (noin 8 % dollariin nähden) lähinnä ensi vuonna.

Valtion johdon lupausten mukaisesti muiden kuin öljy- ja kaasusektorin yritysten verotaakkaa ei olla yleisesti lisäämässä, mutta eräitä veroja ja maksuja korotetaan. Finanssiministeriö arvioi esitettyjen veronkorotusten tuovan lähivuosina budjettiin lisätuloja, jotka vastaavat yli 2 % kokonaistuloista ja vajaata prosenttia BKT:stä.

Merkittävimmät lisätulot on määrä saada korottamalla suurten valtionyritysten osinkovaatimus 5o prosenttiin voitosta, mistä hallitus on neuvotellut valtionyritysten kanssa jo parin vuoden ajan. Myös valmisteverojen korotukset (esim. tupakka, alkoholi ja polttoaineet) kasvattavat budjettituloja kohtalaisesti. Lisäksi sairausvakuutusmaksuihin tulee tuntuva korotus ensi vuonna.

Yhdeksi keinoksi tulojen lisäämiseen on nähty myös veroetujen karsiminen. Aiemmin myönnettyjä etuja on kuitenkin hyvin vaikea peruuttaa, ja useat niistä ovat jopa pysyviä. Finanssiministeriön arvion mukaan erilaisista verohelpotuksista aiheutuvat ns. veromenot vastaavat yli 8 % julkisen talouden tuloista vuosina 2014–20.

 

Venäjän julkisen talouden keskeisten tuloerien kehitys (konsolidoitu budjetti, 2017–20 finanssiministeriön arvio)

 

Lähde: Finanssiministeriö


Näytä viikkokatsaus 2017/42 Näytä viikkokatsaus 2017/44