BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/43

Konttoriverkoston harventuminen, pankkiautomaattien väheneminen ja verkkopalveluiden yleistyminen näkyvät kotitalouksien pankkipalveluiden käytössä. Venäjän keskuspankin tuoreen selvityksen mukaan liki kolmannes aikuisista käyttää internet- tai mobiilipankkia asioinnissaan. Osuus on parin viime vuoden aikana kasvanut tuntuvasti. Selvityksessä tarkasteltiin myös pankkipalveluiden käyttöä laajemmin. Lähes 80 %:lla aikuisista on käytössään vähintään yksi pankkitili, ja noin 45 % käyttää ainakin yhtä tiliä aktiivisesti. Useilla venäläisillä on kuitenkin käytössään lukuisia tilejä. Kaikkiaan yksityishenkilöillä oli vuoden alussa yli 544 milj. pankkitiliä, eli noin 4,6 tiliä henkeä kohti. Myös maksu- ja luottokorttien käyttö lisääntyy vauhdilla. Noin puolella aikuisista on jokin maksukortti, minkä lisäksi liki 30 %:lla venäläisistä on vain palkanmaksuun liittyvä pankkikortti.

Kotitalouksien velkaantumisen kasvusta huolimatta vain noin kolmanneksella väestöstä on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä luotto. Pankkien asiakkaita ovat tyypillisesti keskiluokkaiset kaupunkilaiset, kun taas erityisesti mikroluottolaitosten asiakaskunnassa on paljon pienituloisia. Mikroluottojen kasvu selittää osaltaan sitä, että lähes puolella kaikkein köyhimmistä aikuisista on luottoja.


Näytä viikkokatsaus 2017/42 Näytä viikkokatsaus 2017/44