BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/43

Tilastovirasto raportoi BKT:n reaalisen vuosikasvun olleen heinä-syyskuussa 6,8 %, eli käytännössä muuttumaton alkuvuoden 6,9 prosentista. Hinnat ovat nousseet tänä vuonna aiempia vuosia nopeammin ja nimellisesti BKT kasvoi tammi-syyskuussa yli 11 %. Hyvin tasaisista BKT:n kasvuluvuista ei pystytä nykyisellään havainnoimaan Kiinan suhdannevaihteluita ja niiden arviointiin joudutaan käyttämään vaihtoehtoisia indikaattoreita.

 Kuukausittain ilmoitettavien kaupunkialueiden kiinteiden investointien (FAI) reaalikasvu painui negatiiviseksi elo-syyskuussa, ja koko kuluvana vuonna vuosikasvu on ollut vain parin prosentin luokkaa. Yksityiset investoinnit eivät tammi-syyskuussa ole reaalisesti juurikaan kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajasta. Julkisten investointien kasvuvauhti on hidastunut ja on kuluvana vuonna ollut noin 5 %. Tästä huolimatta BKT-tilinpidossa investointien kasvu pysytteli yhä suhteellisen nopeana, ja investoinnit tuottivat kolmanneksen tammi-syyskuun talouskasvusta.

Vähittäiskaupan reaalikasvu pysytteli syyskuussa 9 prosentissa, mitä tukee hyvä tulokehitys. Tilastoviraston mukaan käytettävissä olevat reaalitulot kasvoivat tammi-syyskuussa lähes 8 % vuodentakaisesta. BKT-tilinpidossa yksityisen ja julkisen kulutuksen kontribuutio talouskasvuun oli tammi-syyskuussa 4,5 prosenttiyksikköä. Tilastoviraston mukaan henkeä kohden lasketut kulutusmenot kasvoivat reaalisesti 6 % vuodentakaisesta. Tavaroiden nettikauppa on kasvanut kuluvana vuonna lähes 30 % vuosivauhtia, ja 16 % tilastoviraston tilastoimasta tavarakaupasta käytiin tammi-syyskuussa internetin välityksellä. Palveluiden nettikauppa on kasvanut tavarakauppaa vielä huomattavasti nopeammin.

Kiinan reaalitalouden kuvaajia

                                        
Lähde: CEIC, Macrobond, BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2017/42 Näytä viikkokatsaus 2017/44