BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/44

Avainkorkoa laskettiin viime viikon kokouksessa 0,25 prosenttiyksikköä, joten 30.10. alkaen se on 8,25 %. Keskuspankki arvioi inflaation hidastuneen lokakuussa edelleen alle 3 prosenttiin, mutta hidastumisen johtuvan pääosin väliaikaisista tekijöistä. Myöskään inflaatio-odotusten laskua keskuspankki ei pidä toistaiseksi riittävänä, kestävänä ja laaja-alaisena ja siksi korkoa laskettiin maltillisesti.

Markkinoilla korkopäätöstä pidettiin odotusten mukaisena. Päätöksen yhteydessä julkaistu ennakoiva viestintä kuitenkin muuttui hieman. Aiemmin keskuspankki on viestinyt jatkavansa maltillisen kireää rahapolitiikkaa, mutta nyt se ilmoitti siirtyvänsä asteittain maltillisen kireästä neutraaliin rahapolitiikkaan. Lisäksi keskuspankki pitää nyt mahdollisena koronlaskua seuraavissa kokouksissa aiemman puolen vuoden horisontin sijasta. Monet markkina-analyytikot ovat arvioineet muutosten viittaavan aiempaa keveämpään rahapolitiikan viritykseen, joskin yksityiskohtien tulkinnat ovat hieman vaihdelleet.

Edellisen rahapolitiikkakokouksen yhteydessä pääjohtaja Nabiullina korosti, että 4 prosentin inflaatiotavoitteen saavuttaminen kestävästi vaatii inflaatio-odotusten laskemista ja ankkuroitumista matalammalle tasolle. Inflaatiotavoitteen kanssa sopusoinnussa olevan, 6,5–7 prosentin avainkoron toteutuminen voi Nabiullinan mukaan mennä vuoteen 2019.

Venäjän inflaation hiivuttua viime kuukausina ennätyshitaaksi on Venäjän hallituksen piirissä ajoittain perätty rahapolitiikan vauhdikkaampaakin kevennystä. Presidentti Putin kuitenkin antoi hiljattain täyden tukensa keskuspankin varovaiselle linjalle.

Venäjän keskuspankin avainkorko ja vuosi-inflaatio

Lähde: Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2017/43 Näytä viikkokatsaus 2017/45