BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/43

Puoluekongressin aikana järjestetyssä lehdistötilaisuudessa keskuspankin pääjohtaja Zhou Xiaochuan vastaili lehdistön kysymyksiin Kiinan rahoitussektorin tilasta. Yleisellä tasolla hän muistutti, että kuplia voi syntyä varallisuushintoihin (kuten asunnot, varjopankkisektorin tuotteet ja johdannaismarkkinat). Lisäksi siirtymätalouksissa erityisongelmina ovat pankkisektorin heikko kunto suurten hoitamattomien saamisten vuoksi sekä sääntelyn ja valvonnan laahaaminen nopeasti kehittyvän talouden perässä. Varallisuushintojen kuplat kasvavat, kun nousukaudella harjoitetaan liian elvyttävää talouspolitiikkaa ja talouden toimijoilla on ylioptimistiset odotukset. Jos kuplat pääsevät liian suuriksi, ne voivat puhjeta hallitsemattomasti. Tämä on pääjohtajan mukaan suurin riski ja sen ehkäiseminen on tärkeintä. Vaikka kuvaus oli esitetty yleisellä tasolla, yhtymäkohdat Kiinan tilanteeseen ovat ilmeiset.

 Kiinan pyrkimyksistä vähentää velkaantumista pääjohtaja huomautti, että huomiota pitäisi kiinnittää aiempaa enemmän kiinalaisten kotitalouksien nopeaan velkaantumiseen ja paikallishallintojen todellisiin velkavastuisiin. Monet kansainväliset toimijat ovat olleet jo pitkään huolissaan Kiinan velan nopeasta kasvusta ja rahoitussektorin tilasta.  Lokakuussa julkaistu tuore IMF:n ”vakausraportti” (Global financial stability report) toistaa tämän huolen.

 Viime aikoina keskuspankin pääjohtaja on ollut aktiivinen ilmaisemaan julkisesti mielipiteitään. Lokakuussa julkaistiin haastattelu, jossa hän otti kantaa avoimuuden, valuuttakurssin jouston ja pääomarajoitteiden purkamisen puolesta. Pääjohtaja Zhoun odotetaan jäävän eläkkeelle lähikuukausina.


Näytä viikkokatsaus 2017/42 Näytä viikkokatsaus 2017/44