BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/35

EU päätti huhtikuussa kieltää kivihiilen tuonnin Venäjältä, ja kielto astui voimaan 10. elokuuta. Siirtymäaikana hiiltä tuotiin EU-maihin aiemmin sovittujen toimitussopimusten mukaan, mutta uusia sopimuksia ei enää tehty. Kiellon astuttua voimaan venäläisen kivihiilen tuonti EU-maihin, Britanniaan tai Yhdysvaltoihin on kiellettyä. Myös Japani ja Etelä-Korea ovat ilmoittaneet rajoittavansa hiilentuontia Venäjältä. Vuonna 2021 Venäjän hiilenviennistä reilu neljännes meni EU-maihin ja liki 20 % Etelä-Koreaan sekä Japaniin. Kiinan osuus oli lähes 25 % viennistä.

Rosstatin mukaan hiilen tuotanto supistui tammi-kesäkuussa 2 % vuotta aiemmasta. Eri lähteistä kerätyt tiedot osoittavat, että hiilen vienti ei ole supistunut. Kasvava osa viennistä suuntautui EU-maiden sijasta Aasiaan. Vientiä on vauhdittanut venäläisen hiilen huomattava alennusmyynti. Läntisten asiakkaiden vähittäinen kaikkoaminen on johtanut venäläisen hiilen hinnan laskuun, samaan tapaan kuin raakaöljymarkkinoilla. Venäläisen kivihiilen hintaero moniin muihin laatuihin nähden on kevään ja kesän aikana kasvanut ennätyksellisen suureksi.

EU:n pakotteet kieltävät myös rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoamisen venäläistä kivihiiltä kuljettaville aluksille määränpäästä riippumatta 10. elokuuta alkaen. Tämä aiheuttaa suuria muutoksia kuljetusten vakuuttamiselle ja voi siksi vaikeuttaa merkittävästi kaikkea Venäjän hiilenvientiä. Hiilen vienti etenkin Aasiaan on käytännössä täysin riippuvaista merikuljetuksista. Lehtitietojen mukaan vakuutuskiellon vaikutukset ovat näkyneet viennin pysähtymisenä viime viikkoina.

Kivihiilen viennin merkitys koko Venäjän taloudelle on melko rajallinen, mutta paikallisesti se on tärkeää. Hiilentuotanto on kasvanut viennin kasvun ansiosta, ja viime vuosina tuotannosta noin 60 % on mennyt vientiin. Tuotanto on vahvasti keskittynyt Länsi-Siperiaan, etenkin Kemerovon alueelle. Hiilentuotantoa hallitsee muutama huomattava energia- ja hiiliyhtiö. Hiiliteollisuuden varassa elää noin 30 monokaupunkia, joiden toimeentulo on riippuvaista hiilen vientituloista.


Näytä viikkokatsaus 2022/34 Näytä viikkokatsaus 2022/36