BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/34

Kuluttajia vaivaava epävarmuus ja kiinteistösektorilla jatkuvat ongelmat painoivat taloutta edelleen heinäkuussa, ja kasvu oli laaja-alaisesti kesäkuuta hitaampaa. Yksityisen kulutuksen kehitystä heijasteleva vähittäiskauppa kasvoi nimellisesti 2,7 % vuotta aiemmasta. Reaalisten lukujen puuttuessa voidaan kuluttajahintainflaation (heinäkuussa 2,7 %) pohjalta arvioida, että reaalikasvu jäi lähelle nollaa. Palvelusektorin kokonaistuotanto supistui kesäkuusta, ja kasvoi vain puoli prosenttia vuoden takaiseen nähden.  

Tammi-heinäkuussa investointeja tehtiin nimellisesti 5,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-kesäkuussa kasvua oli vielä yli 6 %. Infrastruktuuri-investoinnit kasvoivat tammi-heinäkuussa yli 7 % vuoden takaiseen verrattuna, mutta kiinteistöinvestoinnit vastaavasti supistuivat yli 6 %. Kiinteistöjä myytiin heinäkuussa noin 30 % vähemmän kuin vuotta aiemmin sekä pinta-alalla että juaneissa mitattuna. Uusia rakennuksia aloitettiin 45 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinteistösektorin alamäki on nyt kestänyt jo vuoden verran. Asuntojen hinnat laskivat heinäkuussa valtaosassa isoja kaupunkeja.

Teollisuustuotanto pysyi heinäkuussa lähes kesäkuun tasolla ja kasvoi 4 % vuotta aiemmasta, erityisesti energiatuotannon ja kaivosteollisuuden tukemana. Jalostusteollisuuden vuosikasvu kuitenkin hidastui kesäkuusta yli puoli prosenttiyksikköä ja jäi alle 3 prosentin. Toisaalta esim. vihreään energiaan liittyvien tuotteiden, kuten sähköllä toimivien kulkuvälineiden ja aurinkopaneelien, tuotanto kasvoi heinäkuussa voimakkaasti.

Viennin vahva veto kasvatti ulkomaankauppalukuja. Tavaroita vietiin Kiinasta heinäkuussa 330 mrd. dollarin arvosta eli 18 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vaimentunut kotimainen kysyntä piti tuonnin kasvun selvästi hitaampana. Tavaroita tuotiin yhteensä 230 mrd. dollarilla, 2 % vuoden takaista enemmän. Viennin vahvan vireen jatkuminen vuoden loppua kohden näyttää epätodennäköiseltä. Kiinan tärkeillä vientimarkkinoilla kulutusta ja talouskasvua hidastavat ostovoiman heikkeneminen ja varautuminen yhä korkeammiksi nouseviin energiahintoihin.

Kiinan talouskasvu pysyi vaimeana heinäkuussa

202234_k1.png

Lähteet: NBS, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/33 Näytä viikkokatsaus 2022/35