BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/35

Tämän vuoden toisella neljänneksellä työllisten määrä on Rosstatin työvoimakyselyn mukaan noussut vuodentakaisesta, vaikka talouden luisu on alkanut. Toisaalta työllisten määrän nousu, joka on jatkunut runsaan vuoden ajan, on hidastunut huomattavasti tämän vuoden mittaan. Työllisiä oli vuoden toisella neljänneksellä noin 72 miljoonaa henkilöä ja työllisyysaste 15–72-vuotiaiden keskuudessa oli 65,5 %. Kysely tehdään Kansainvälisen työjärjestön (ILO) menetelmiin perustuen.

Työttömien määrä väheni edelleen toisella neljänneksellä, vaikkakaan ei yhtä ripeästi kuin viime vuonna ja tämän vuoden alkukuukausina. Työttömiä on vajaat kolme miljoonaa eli alle 4 % työvoimasta. Alle 40-tuntista työviikkoa tekevien työntekijöiden määrä on sen sijaan lisääntynyt edelleen todella tuntuvasti. Työvoiman ulkopuolella olevia niin sanottuun potentiaalisen työvoimaan kuuluvia, jotka eivät ole etsineet työtä mutta ovat valmiita ryhtymään töihin, on aiempaa vähemmän eli noin miljoona henkilöä.

Etenkin virallisilla työmarkkinoilla työskentelevien määrä on jatkanut ripeää kasvuaan tänä vuonna, mikä eroaa Venäjän aiemmista taantumista. Sen sijaan edellisten taantumien tapaan harmailla työmarkkinoilla työskentelevien määrä on kyselyn mukaan vähentynyt huomattavasti. Vuoden toisella neljänneksellä heitä oli runsaat 13 miljoonaa henkilöä, joista noin 95 % työskenteli yksinomaan harmailla markkinoilla. Jälkimmäisten osuus kaikista työllisistä oli 17–18 %.

Venäjällä työllisten määrä on kasvanut edelleen tänä vuonna, mutta aiempaa hitaammin

202235_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/34 Näytä viikkokatsaus 2022/36