BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/35

Taloutta tuki etenkin öljyn tuotannon ja rakentamisen kasvu, kun taas vähittäiskauppa ja monet jalostusteollisuuden toimialat kehittyivät heikommin. Venäjän talousministeriön ennakkoarvion mukaan BKT supistui heinäkuussa 4,3 % ja tammi-heinäkuussa 1,1 % vuotta aiemmasta.  

Kulutuskehitystä heijastelevan vähittäiskaupan luisu näyttää pysähtyneen viime kuukausina, mutta myynnin määrä oli heinäkuussa edelleen 9 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Inflaatio on hieman hidastunut viime kuukausina, mutta heinäkuussa kuluttajahinnat nousivat yhä 15 % vuotta aiemmasta. Rosstatin ennakkoarvion mukaan keskimääräinen reaalipalkka supistui kesäkuussa 5 % vuotta aiemmasta, mutta kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot vain prosentin. Työmarkkinatilanne on pysynyt vakaana ja työttömyysaste oli heinäkuussa edelleen historiallisen matalalla tasolla 4 prosentin tuntumassa.

Teollisuustuotanto supistui heinäkuussa vain 0,5 % vuotta aiemmasta. Teollisuutta kannatteli kaivannaistuotanto, joka kasvoi heinäkuussa prosentin vuotta aiemmasta. Raakaöljyn tuotanto kasvoi 3 % ja nesteytetyn maakaasun tuotanto peräti 25 % vuotta aiemmasta. Muu maakaasun tuotanto sitä vastoin supistui 24 %. Venäjän raakaöljyn vienti on vetänyt hyvin viime kuukausina, kun taas putkikaasun vienti on romahtanut kesällä. Jalostusteollisuuden tuotanto supistui heinäkuussa prosentin vuotta aiemmasta. Tuotannon kehitys oli kuitenkin hyvin vaihtelevaa eri toimialojen välillä.

Lisäksi taloutta tuki heinäkuussa rakentamisen ja maataloustuotannon kasvu. Rakentaminen lisääntyi heinäkuussa 7 % vuotta aiemmasta ja maataloustuotanto kasvoi prosentin. Sitä vastoin kuljetussektorin kehitys oli heikompaa, sillä kuljetusten määrä supistui 5 % vuotta aiemmasta.

Venäjällä rakentaminen ja kaivannaisteollisuus ovat tukeneet taloutta, vähittäiskaupan ja jalostusteollisuuden kehitys heikompaa

202235_v1.png

Lähteet: CEIC, Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/34 Näytä viikkokatsaus 2022/36