BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/15

Ruplan kurssi romahti välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Koska länsimaiden pakotteet estävät keskuspankkia käyttämästä valuuttavarantoaan ruplan kurssin tukemiseen, Venäjällä on turvauduttu tiukkaan valuuttasäännöstelyyn. Erityisesti vientitulojen kotiuttamisvelvoite on lisännyt valuutan tarjontaa merkittävästi. Samaan aikaan kysyntä on supistunut, koska valuutan ostamista ja maasta vientiä on rajoitettu merkittävästi (Viikkokatsaus 13/2022). Myös suuriin venäläisin pankkeihin kohdistuvat pakotteet sekä länsimaiden vientirajoitukset ovat supistaneet dollarin ja euron kysyntää Venäjällä.

Pakotteiden ja rajoitusten seurauksena ruplan kurssi on viime viikkoina vahvistunut lähelle sotaa edeltänyttä tasoa. Lehtitietojen mukaan joillain suuryrityksillä on ollut jopa vaikeuksia löytää ostajia kotiutettavaksi määrätyille valuuttatuloille. Ruplan vahvistuttua keskuspankki on varovaisesti höllentänyt eräitä valuutan ostoon liittyviä määräyksiä, mutta kokonaiskuvaan näillä ei ole vaikutusta.

Pääomaliikkeiden rajoitukset ja länsimaiden pakotteet ovat tehneet ulkomaisten velkojen hoitamisesta vaikeaa (Viikkokatsaus 11/2022). Presidentti Putinin määräyksen mukaan pakotteita asettaneiden eli ns. epäystävällisten maiden sijoittajille lainat voidaan maksaa takaisin ruplissa. Toistaiseksi suuryritykset ovat saaneet finanssiministeriöltä lupia maksaa korkoja ja lyhennyksiä valuutassa. Länsimaiden pakotteet kuitenkin hidastavat tai estävät maksujen välityksen. Esimerkiksi Venäjän Rautateiden (RZD), teräsyhtiö Severstalin ja kemian alan Uralkalin kuponkimaksuja ei ole tehty määräajassa.

Pääomaliikkeiden rajoitusten sekä keskuspankin ja valtion ilmoittamien tukitoimien avulla tilanne Venäjän rahoitusmarkkinoilla on rauhoittunut siinä määrin, että keskuspankki päätti laskea ohjauskorkoaan 17 prosenttiin maanantaista 11.4. alkaen. Ruplan vahvistuminen helpottanee inflaatiopaineita, mutta samaan aikaan länsimaiden pakotteet supistavat tuontimahdollisuuksia ja nostavat hintoja. Maaliskuussa kuluttajahinnat nousivat 16,7 % vuoden takaa ja 7,6 % edelliseen kuukauteen verrattuna. Erityisen voimakkaasti hinnat nousivat tuoreissa elintarvikkeissa sekä monissa kestokulutustavaroissa.

Ruplan kurssi ja Urals-öljyn hinta ovat lähellä sotaa edeltänyttä tasoa

202215_v1.png

Lähteet: Reuters, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/14 Näytä viikkokatsaus 2022/16