BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/11

Ruplan kurssin ja kotimaisten rahoitusmarkkinoiden tukemiseksi tehdyt rajoitukset estävät monet normaalit rahoitustoimet ulkomaille. Keskuspankin mukaan maaliskuussa venäläisillä yrityksillä erääntyy yhteensä 6,8 mrd. dollarin edestä ulkomaisen velan korkoja ja lyhennyksiä. Liikepankkien ulkomaista velkaa erääntyy maaliskuussa yhteensä noin 1,4 mrd. dollaria. Huhtikuussa yritysten ja pankkien velkakirjojen maksuja erääntyy yhteensä noin 4,4 mrd. dollaria.  Toistaiseksi suuryritykset kuten Gazprom, Rosneft ja Norilsk Nickel ovat maksaneet ulkomaisten velkakirjojensa korot liki sovitusti. 

Sen sijaan Venäjän valtion halusta ja kyvystä hoitaa ulkomaisen velan erääntyvät maksut sovitusti on suurta epävarmuutta. Finanssiministeriö on maaliskuussa maksanut ruplamääräisten velkakirjojen (OFZ) korkomaksut, mutta ulkomaisille sijoittajille kuuluvat maksut on jäädytetty ruplatileille. Elleivät ulkomaiset sijoittajat saa korkotuottoja käyttöönsä, tilanne voidaan tulkita maksujen laiminlyönniksi.

Keskiviikkona 15.3. erääntyi kahden valuuttamääräisen valtion velkakirjan korot, ja tällä hetkellä on epäselvää, ovatko sijoittajat saaneet rahansa. Ellei sopimuksen mukaisia maksuja ole tehty, alkaa 30 päivän armonaika. Tämän ajan kuluessa asia pyritään sopimaan. Ellei maksuja hoideta tai sopimusta synny, Venäjän valtio voidaan katsoa maksukyvyttömäksi. Valtion maksukyvyttömyys heijastuisi nopeasti myös yritysten ja liikepankkien luottoluokituksiin.  Kaikkiaan maaliskuussa erääntyy liki 500 milj. dollarin edestä ulkomaisen valtionvelan maksuja.

Keskuspankin mukaan Venäjän ulkomainen velka oli syyskuun 2021 lopussa yhteensä 490 mrd. dollaria, mistä lähes 75 % oli ulkomaan valuutoissa. Valuuttamääräisestä ulkomaisesta velasta 50 mrd. oli valtion ja keskuspankin velkaa. Liikepankeilla oli 55 mrd. ja yrityksillä 140 mrd. dollarin edestä valuuttamääräistä ulkomaista velkaa.

Alkuvuonna erääntyy huomattava määrä Venäjän ulkomaisen velan maksuja

202211_v2.png

Lähde: Venäjän keskuspankki, BOFIT. Kuvio sisältää sekä korkomaksut että lyhennykset.


Näytä viikkokatsaus 2022/10 Näytä viikkokatsaus 2022/12