BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/15

Maaliskuussa kerätyt ostopäällikköindeksit viittaavat jo tuotannon supistumiseen sekä teollisuudessa että palvelualoilla. Indeksit olivat alemmalla tasolla kuin maaliskuussa 2020 koronapandemian iskiessä maailmantalouteen. Tehdasteollisuuden ostopäällikköindeksi sai saldoluvun 44,1 (helmikuussa 48,6), kun taas palveluissa luku oli 38,1 (52,1). Jos saldoluku on alle 50, sen tulkitaan ennustavan tuotannon supistumista. Tämän hetken tuotantoa kuvaava yhteisindeksi oli 37,7, mikä viittaa tuotannon supistuneen selvästi ja laaja-alaisesti jo maaliskuussa. Helmikuussa teollisuustuotanto kasvoi vielä 6,3 % vuotta aiemmasta ja tehdasteollisuuden kasvu oli 6,9 %. Vähittäiskaupan määrä kasvoi 5,9 % helmikuussa.

Venäjän tilastoviranomaiset ovat myös julkistaneet tietoja vuoden 2021 BKT:n rakenteesta. Pandemiasta toipuva Venäjän talous kasvoi viime vuonna 4,7 %, ja vuosikasvu oli nopeaa vielä vuoden viimeisellä neljänneksellä, 5,0 % vuoden takaa. Kausitasoitettu BKT kasvoi tuolloin 1,5 % edellisestä neljänneksestä. Venäjän BKT ylitti vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen tason jo 2021 toisella neljänneksellä, eli toipuminen pandemiasta oli suhteellisen nopeaa.

Viime vuonna toimialoista kasvu oli nopeinta siellä, missä pandemia ja sulkutoimet olivat vaikuttaneet edellisenä vuonna eniten. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusalan arvonlisä kasvoi 24,1 %. Tukku- ja vähittäiskaupan kasvu oli 8 %, ja rakentamisen 5,8 %. Kaivannaisteollisuuden kasvu oli 4,2 %. Tehdasteollisuuden arvonlisä kasvoi puolestaan 4,5 %.

Venäjän ostopäällikköindeksit ennakoivat tuotannon supistumista

202215_v3.png

Lähteet: Macrobond, Markit ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/14 Näytä viikkokatsaus 2022/16