BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/13

Moskovan osakemarkkinoita on avattu vähitellen lähes kuukauden kiinniolon jälkeen. Kaupankäyntiin on kuitenkin vielä kohdistunut monia rajoituksia. Esim. ulkomaalaisilta sijoittajilta on kielletty osakkeiden myynti huhtikuun alkuun saakka. Myyntikiellon päätyttyäkään ulkomaiset sijoittajat eivät voi kotiuttaa varojaan Venäjältä pääomavirtoihin kohdistuvien rajoitusten vuoksi. Osakemarkkinoiden kaupankäyntiin kohdistetuilla rajoituksilla on pyritty hillitsemään markkinoiden volatiliteettia. Lisäksi Venäjän hallitus päätti jo aiemmin, että markkinoiden tukemiseksi venäläisiä osakkeita voidaan ostaa valtion varoilla 1 000 mrd. ruplan (0,8 % BKT:stä) arvosta. Ruplamääräinen osakeindeksi MOEX oli eilen noin 2 % korkeampi kuin helmikuun lopulla, jolloin osakemarkkinat suljettiin.

Venäjän keskuspankin määrittelemä ruplan virallinen kurssi on vahvistunut lähelle sotaa edeltävää tasoaan.  Kurssikehitys johtuu pitkälti Venäjän viranomaisten määräyksistä ja rajoituksista. Ruplien kysyntä nojaa vahvasti venäläisiin vientiyrityksiin. Ne on velvoitettu vaihtamaan 80 % valuuttatuloistaan rupliksi. Yritykset saavat edelleen muhkeita vientituloja, koska raaka-aineiden hinnat ovat korkealla ja ainakin toistaiseksi pakotteet kohdistuvat vain pieneen osaan Venäjän viennistä. Ruplien vaihtamista valuutoiksi on rajoitettu voimakkaasti, joten ruplien tarjontaa on vähän.

Markkinakehitys näyttääkin tällä hetkellä olevan varsin irrallaan muusta taloudesta. Venäläisen IEP-talousinstituutin yrityskyselyssä teollisuusyritysten odotukset heikkenivät maaliskuussa huomattavasti jyrkemmin kuin Venäjän missään aiemmassa talouskriisissä. Myös Rosstatin maaliskuun yrityskyselyssä jalostusteollisuuden yritysten odotukset tilanteestaan seuraavan kuuden kuukauden aikana synkkenivät voimakkaammin kuin koronakriisin aikana.    

Venäjän osakemarkkinoita ja ruplan kurssia on tuettu hallinnollisilla toimilla

202213_v2.png

Lähteet: Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/12 Näytä viikkokatsaus 2022/14