BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/14

Shanghaissa maaliskuun lopulla alkanut laaja koronasulku toteutettiin ensin puoli kaupunkia kerrallaan, mutta laajennettiin tämän viikon alussa (4.4.) koko kaupungin kattavaksi. Kiinan koronatapausten määrä on nyt suurimmillaan (ml. oireettomat tartunnat) ja selvästi yli helmikuun 2020 tasojen, jolloin koronapandemia lähti leviämään Wuhanista. Noin 80 % Kiinan raportoimista uusista koronatartunnoista on viime viikkoina ollut Shanghaissa.

Shanghain lisäksi useissa muissa kaupungeissa on koko kaupungin kattavia tai osittaisia sulkuja. Shenzhen oli maaliskuussa suljettuna viikon. Sulkutoimenpiteet näkyivät jo maaliskuun ostopäällikköindekseissä, jotka laskivat kasvua osoittavan tason 50 alle. Erityisesti palvelusektorin näkymät heikkenivät ja Caixinin/Markitin ostopäällikköindeksi tippui 42 indeksipisteeseen helmikuun hieman yli 50:stä. Shanghain koko kaupungin sulkutila ei vielä näy maaliskuun kyselyissä. Monien tarkkailijoiden mukaan tämänhetkisellä tilanteella voi olla jopa suuremmat vaikutukset talouteen kuin vuoden 2020 alun koronasuluilla, jotka keskittyivät ennen kaikkea Wuhaniin. Shanghain ja sen ympäristön taloudellinen merkitys on selvästi isompi. Useat ennustelaitokset ovat siksi laskeneet Kiinan ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen kasvuennusteita.

Shanghain sulkutilan odotetaan lisäävän pullonkauloja kansainvälisissä toimitusketjuissa. Tähän mennessä sulut ovat vähentäneet ja vaikeuttaneet rekkakuljetuksia ympäröiviltä alueilta Shanghain satamaan, joka on maailman suurin rahti- ja konttiliikennesatama. Rekkakuljetuksia on mahdollisuuksien mukaan pyritty siirtämään juniin tai laivoihin ja osa kansainvälisestä rahdista on ohjattu muihin Kiinan satamiin. Shanghain satama on tähän asti pysynyt toiminnassa, eivätkä satamien odotusaikoja mittaavat indikaattorit osoita merkittäviä viivästyksiä konttien käsittelyssä. Rahtilentoliikenne Shanghaihin on vähentynyt selvästi. Tulevina viikkoina koronasulkujen vaikutukset voivat näkyä laajemmin tuotannossa ja varastointilogistiikassa, varsinkin jos ne pitkittyvät.

Amerikkalainen kauppakamari Shanghaissa toteutti maaliskuun lopulla pikakyselyn jäsenyrityksilleen. Kyselyyn vastasi 167 yritystä, joista 120:llä oli toimintaa Shanghaissa. Viimeaikainen koronaepidemia on vaikuttanut 99 %:iin vastaajista. 60 % kaikista vastaajista (ja yli 80 % tehdasteollisuuden yrityksistä) kertoi koronasulun tai materiaali- ja työvoimapulan vähentäneen tuotantoa. Yli puolet yrityksistä (86 % tehdasteollisuudessa) kertoi tilanteen vaikuttaneen niiden toimitusketjuihin. Samoin yli puolet odotti jo negatiivisia vaikutuksia tämän vuoden liikevaihtoon. Lähes 80 % yrityksistä kertoi tyytymättömyydestä Kiinan koronakaranteenien kestoon ja lähes 70 % tiukkoihin maahantulorajoituksiin. Myös Kiinassa toimiva eurooppalainen kauppakamari on nostanut esiin, että Kiinan tiukka koronastrategia aiheuttaa yhä suurempia vaikeuksia yrityksille ja niiden logistiikalle niin Kiinan sisällä kuin Kiinan ja muun maailman välilläkin. 

Ostopäällikköindeksit laskivat maaliskuussa alimmalle tasolleen sitten helmikuun 2020

202214_k1.png

Lähteet: Markit, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/13 Näytä viikkokatsaus 2022/15