BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/15

Venäjän valuuttavaranto kasvoi vähitellen vielä viime vuonna keskuspankin ostaessa kotimaan markkinoilla valuuttaa finanssiministeriön puolesta valtion budjettisäännön puitteissa. Kun öljyn hinta on ylittänyt budjettisäännön varsin matalaksi asetetun viitehinnan, siitä kertyneet ylimääräiset öljy- ja kaasuverotulot on usean vuoden ajan laitettu säästöön ja vaihdettu kertymän tahdissa valuutoiksi. Tammikuun lopulla keskuspankki keskeytti nämä valuuttaostot viitaten lähinnä rahoitusmarkkinoiden heilunnan vähentämiseen.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuun lopulla mm. EU-maat, Yhdysvallat ja Iso-Britannia kielsivät liiketoimet keskuspankin kanssa, mikä on käytännössä estänyt keskuspankkia operoimasta valuuttavarannolla. Tämä johtuu etenkin siitä, että valuuttavarannossa euro- ja dollarimääräisten sijoituserien osuus on suuri. Euromääräisten sijoitusten osuus nousi tämän vuoden alkuun mennessä yli kolmasosaan eli suuremmaksi kuin kertaakaan aiemmin. Yhdysvaltojen dollarin osuus laski jyrkästi viime vuonna ja oli enää runsaat 10 %. Juanin osuus nousi huomattavasti runsaaseen 17 prosenttiin. Kullan osuus pysytteli yli viidesosassa, ja useana aiempana vuonna tehtyjen ostojen jälkeen myös kullan määrä varannossa säilyi viime vuonna lähes ennallaan.

Valuuttavaranto ei ole enää kasvanut tänä vuonna. Varannon arvo on hieman laskenut dollareissa ja 1.4. se oli 606 mrd. dollaria. Osin tämä johtuu euron kurssin lievästä heikentymisestä dollariin nähden.

 Valtion öljyrahaston (Kansallisen hyvinvoinnin rahaston) likvidit varat ovat osa Venäjän valuuttavarantoa. Rahaston likvidit varat ovat pysytelleet tämän vuoden aikana suunnilleen 115 mrd. dollarissa, joka oli niiden arvo myös 1.4. Suhteessa viime vuoden BKT:hen varat olivat yli 7,5 % BKT:stä. Tämän lisäksi viime vuodelta on huomattava määrä kertyneitä öljy- ja kaasuverotuloja, jotka budjettisäännön normaalin käytännön mukaan pitäisi siirtää rahastoon muutaman kuukauden sisällä.

Hallitus päätti viime viikolla, että tänä vuonna valuutan ja kullan ostoja voidaan tehdä aiemman mekaniikan sijasta joustavasti finanssiministeriön päätöksen mukaan. Hallitus vahvisti viime viikolla myös merkittävän päätöksen, jonka pohjalta osaa ylimääräisistä öljy- ja kaasuverotuloista ei tarvitse säästää rahastoon, vaan niitä voidaan käyttää valtion menojen kattamiseen. Finanssiministeriö tiedotti maaliskuun lopulla, että valtio voi tarpeen vaatiessa käyttää vararahaston valuutta- ja kultamääräisiä varoja siten, että niitä muunnetaan finanssiministeriön ja keskuspankin keskinäisellä järjestelyllä rupliksi ilman, että valuuttavarannolla tarvitsee operoida.

Venäjän valuuttavarannossa euron ja juanin osuudet kasvoivat vuonna 2021

202215_v4.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/14 Näytä viikkokatsaus 2022/16