BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/24

Kesäkuun alussa ilmoitettiin finanssiministeriön johdolla uudistuksesta, jonka myötä maankäyttöoikeuksien myynnistä syntyvien tulojen kerääminen siirretään vastedes paikallisten verovirastojen vastuulle. Nykyisellään vastuu varoista on paikallishallinnon luonnonvaroista vastaavilla osastoilla, joiden tulisi siirtää ne paikalliskonttoreihin, jotka ovat vastuussa varojen hallinnoinnista. Viime vuosina Kiinan kansallinen tilintarkastusvirasto on kuitenkin raportoinut useista viivästyksistä rahojen tulouttamisessa, kun paikallishallinnot ovat mm. tukeneet niillä omia, velkaantuneita rahoitusyhtiöitään (LGFV). Maakaupoista saadut tulot kuuluvat jatkossakin paikallishallinnoille, mutta uudistus lisää keskushallinnon mahdollisuutta valvoa rahojen käyttöä. Paikalliset verovirastot yhdistettiin vuonna 2018 valtiolliseen veroviranomaiseen, ja ovat siten suoraan keskushallinnon silmälläpidon alaisia. Uudistusta kokeillaan ensin heinäkuun alusta lähtien kuudella alueella ja ensi vuoden alusta muutos astuu voimaan koko maassa.

Paikallishallinnon yletön velkaantuminen on jo pitkään ollut yksi keskeisistä Kiinan talouden ongelmakohdista. Poliittinen mielipide paikallishallinnon velanotosta näyttää kuitenkin kääntyvän tasaisin väliajoin päälaelleen. Kiinan johto asetti velkaantumisen vähentämisen yhdeksi päätavoitteistaan jo edellisellä viisivuotiskaudella. Paikallishallintojen velkaantumista on pyritty hillitsemään mm. vaikeuttamalla niiden mahdollisuuksia saada luottoa hankkeilleen rahoituslaitoksilta tai suoraan keskeyttämällä paikallisia infrastruktuurihankkeita (esim. Viikkokatsaus 17/2018). Kun taloustilanne sitä vaatii, paikallishallinto kuitenkin herkästi valjastetaan tukemaan kasvua kehottamalla sitä päinvastoin lisävelanottoon ja uusiin investointeihin (esim. Viikkokatsaus 36/2018). Näin tapahtui myös pandemian iskiessä. Paikallishallinnon menoja kasvatettiin ja niiden erikoisvelkakirjojen liikkeeseenlaskukiintiöitä nostettiin selvästi. Erikoisvelkakirjoilla on tyypillisesti rahoitettu investointeja esimerkiksi infrastruktuuriin, joiden tuotoilla on tarkoitus kattaa velanhoitokustannukset. Viime vuonna finanssiministeriö kuitenkin antoi mahdollisuuden kanavoida näitä varoja myös esimerkiksi kulutuskysynnän tukemiseen.

Kun pandemian pahimmat aallot näyttävät olevan takanapäin, paikallishallintoja on jälleen julkisesti vaadittu hillitsemään velkaantumista. Kaksi suurta luotijunahanketta oli huhtikuuhun mennessä laitettu jäihin ja paikallishallintojen omistamat rahoitusyhtiöt (LGFV) laskivat toukokuussa liikkeeseen uutta velkaa vähemmän kuin sitä erääntyi, ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Velkakirjoja laskettiin liikkeeseen lähes 50 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja 80 % vähemmän kuin huhtikuussa.

Kesäkuussa julkaistiin Kiinan kansallisen tilintarkastusviraston vuosittaisen tarkastuksen tulokset. Paikallishallinnon erikoisvelkakirjojen käytössä havaittiin selviä puutteita. Niitä oli osittain käytetty täysin tuottamattomiin sijoituksiin tai aivan eri projekteihin kuin mihin ne alun perin oli tarkoitettu. Tarkastuksessa jäi kiinni myös keskushallinnon alaisia rahoituslaitoksia ja paikallispankkeja, jotka olivat laittomasti tarjonneet luottoa paikallishallinnoille ja näiden rahoitusyhtiöille.

Paikallishallinnon maankäyttöoikeuksien myynnistä saadut tulot ovat lähes kolminkertaistuneet kymmenessä vuodessa

202124_k2.png

Lähteet: Kiinan finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/23 Näytä viikkokatsaus 2021/25