BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/23

Huhtikuun vuosikasvuluvut olivat monilla sektoreilla hurjia, koska koronakriisin syvin pudotus nähtiin juuri viime vuoden huhtikuussa. Talousministeriön ennakkoarvion mukaan BKT kasvoi huhtikuussa lähes 11 % vuotta aiemmasta. Ministeriö arvioi BKT:n olevan kuitenkin vielä hieman pienempi kuin ennen kriisiä. Ostopäällikköindeksit viittaavat talouden elpymisen jatkuneen myös toukokuussa. Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan yleisesti kasvavan tänä vuonna noin 3 %.  

Etenkin kulutusvetoiset alat ovat kuroneet koronakuoppaa tänä vuonna ripeästi umpeen ja ne jatkoivat kasvua myös huhtikuussa. Vähittäiskauppaa käytiin jo selvästi enemmän kuin ennen kriisiä. Myös muut palvelualat ovat elpyneet reippaasti, mutta niiden tuotanto oli huhtikuussa vielä 6 % pienempi kuin vuonna 2019. Palveluiden tuotanto supistui viime keväänä kaikkein jyrkimmin, koska koronarajoitukset iskivät erityisesti moniin palvelutoimialoihin. Kulutuksen elpymistä on tukenut palkkojen nousu ja työllisyyden koheneminen alkuvuonna. Tammi-maaliskuussa venäläisten keskimääräinen reaalipalkka kasvoi lähes 2 % vuotta aiemmasta.  

Jalostusteollisuus on myös elpynyt vauhdikkaasti ja ylittänyt kriisiä edeltävän tasonsa, vaikka kasvu hiipuikin huhtikuussa edelliseen kuukauteen verrattuna. Myös kaivannaisteollisuuden tuotanto on lisääntynyt viime kuukausina, mutta sen elpymistä hillitsevät edelleen OPEC+ sopimuksessa raakaöljyn tuotannolle asetetut rajoitukset. Öljyntuotantoa voidaan rajoitusten puitteissa lisätä vähitellen myös tulevina kuukausina. Nykyinen OPEC+ -sopimus edellyttää kuitenkin Venäjän öljyntuotannon pysyvän selvästi kriisiä edeltävää tasoaan pienempänä vuoden 2022 huhtikuun loppuun saakka.    

Talouskehitystä tukivat huhtikuussa myös rakentaminen ja maatalous, jotka ovat ylipäänsä kärsineet koronakriisistä suhteellisen vähän. Rakennustuotanto ei supistunut viime vuonna ja huhtikuussa sen kasvu piristyi selvästi. Kokonaisinvestointeja tehtiin tammi-maaliskuussa 2 % vuodentakaista enemmän vuosikasvun oltua viime vuoden tammi-maaliskuussakin 3,5 %. Maataloustuotanto taas jopa kasvoi hieman viime vuonna ja huhtikuussa se pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Venäjällä monet toimialat elpyivät ripeästi huhtikuussa

202123_v1.png

Lähteet: Rosstat, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/22 Näytä viikkokatsaus 2021/24