BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/36

Hallitus kehotti paikallishallintoja heinäkuun lopulla lisäämään rahoituksen hankintaa erityisesti infrastruktuuri-investointeihin. Kehotukseen on tartuttu, ja heinä-elokuussa paikallishallinnot laskivat liikkeelle yhteensä 1 640 mrd. juanin (240 mrd. dollaria) arvosta uutta velkaa. Koko kuluvana vuonna paikallishallinnon bondeja on laskettu liikkeelle runsaan 3 000 mrd. juanin arvosta, ja niitä on erääntynyt vajaat 400 mrd. juania.

Neljännes uudesta velasta on hankittu ns. erikoisbondien kautta, joilla paikallishallinnot rahoittavat maanostoja ja tieprojekteja, ja joiden takaisinmaksu suoritetaan rahoitettujen projektien tuotosta. Finanssiministeriö nosti sallittua erikoisbondien kokonaiskiintiötä merkittävästi viime vuodesta ja kuluvana vuonna uutta rahoitusta saa hankkia 1 350 mrd. juanilla (200 mrd. dollaria), kun tavallisten paikallishallinnon bondien uuden rahoituksen katto on asetettu 830 mrd. juaniin. Paikallishallinnoilla onkin kiire löytää maanosto- ja tienrakennusprojekteja, sillä finanssiministeriö määräsi elokuussa paikallishallintoja käyttämään 80 % tämän vuoden erikoisbondikiintiöstä syyskuun loppuun mennessä ja loput pääasiassa lokakuussa. Kiinan suuret valtio-omisteiset pankit ovatkin jo ilmoittaneet lisäävänsä sijoituksiaan paikallishallinnon velkakirjoihin, joista jo nyt suurin osa on kiinalaispankkien omistuksessa.

Kiinan johto asetti velkaantumisen vähentämisen yhdeksi päätavoitteistaan kuluvalle viisivuotiskaudelle. Viime vuoden loppupuolelta lähtien jo käynnistettyjä paikallishallinnon infrastruktuuri-investointiprojekteja pantiin jäihin ja uusien projektien hyväksyminen keskeytettiin velkavastuiden kasvun ja projektien tappiollisuuden pelossa. Politiikan viritys on kääntynyt nopeasti ja nyt uusia paikallishallinnon infrastruktuuriprojekteja on jälleen hyväksytty.

Uudet kehotukset rahoittaa investointiprojekteja ja näin tukea talouskasvua epävarmuuksien kasvaessa pahentavat paikallishallinnon velkatilannetta. Kattavaa arviota paikallishallinnon velkavastuista ei ole. Kiinan oman arvion mukaan paikallishallinnon virallisten velkavastuiden osuus oli viime vuoden lopussa 20 % BKT:stä. IMF arvioi paikallishallinnon rahoitusyhtiöiden kautta otettujen epäsuorien velkavastuiden suuruudeksi viime vuoden lopussa 24 % BKT:stä ja paikallishallinnon kokonaisvelaksi noin 45 % BKT:stä.


Näytä viikkokatsaus 2018/35 Näytä viikkokatsaus 2018/37