BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/17

Kiinan yksi keskeinen talouspoliittinen huolenaihe on aluehallinnon holtiton velkaantuminen, ja maalis-huhtikuussa viranomaiset ilmoittivatkin uusista toimista tilanteen saamiseksi kontrolliin. Ensinnäkin paikallishallinnot määrättiin saattamaan elokuuhun mennessä päätökseen kesällä 2015 aloitettu ohjelma, jonka puitteissa paikallishallinnon erilaiset velkasitoumukset (lähinnä pankkiluottoja) vaihdetaan paikallishallinnon bondeiksi. Velkojen vaihdon toivotaan helpottavan paikallishallinnon velkatilanteen arviointia ja laskevan niiden korkokustannuksia. Toiseksi valtio-omisteisia rahoituslaitoksia kiellettiin luotottamasta paikallishallintoa muuten kuin ostamalla niiden bondeja. Uusien pankkiluottojen myöntäminen paikallishallinnon omistamille rahoitusyhtiöille (LGFV) on myös kielletty.

Paikallishallinnon velan määrä oli viime vuoden lopussa yli 16 000 mrd. juania (2 500 mrd. USD) eli 20 % suhteessa BKT:hen. Kun otetaan huomioon myös LGFV-velka, nousevat paikallishallinnon vastuut eri arvioiden mukaan helposti vähintään 40 prosenttiin BKT:stä.


Näytä viikkokatsaus 2018/16 Näytä viikkokatsaus 2018/18