BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/25

Viime viikkoina koronatapausten määrä Venäjällä on noussut selvästi. Kasvu on ollut voimakkainta Moskovassa, mutta myös esimerkiksi Pietarissa tartunnat ovat nousseet. Virallisesti raportoitujen koronatapausten määrä pysyi alle kymmenessä tuhannessa maaliskuun puolivälistä kesäkuun alkupäiviin asti, mutta viime päivinä tartunnat ovat nousseet yli viidentoista tuhannen. Väestöön suhteutettuna Venäjän tilanne (noin 110 päivittäistä tapausta miljoonaa henkeä kohden kesäkuun kolmannella viikolla) on siis selvästi vaikeampi kuin useimmissa Euroopan maissa, vaikka esimerkiksi Ison-Britannian tilanne onkin hankalampi (noin 150 tapausta). Suomessa on tällä hetkellä noin 15 tartuntaa päivässä miljoonaa asukasta kohden. Koronatapausten kasvu Venäjällä näkyy jo nyt myös esimerkiksi sairaaloiden kuormittumisena.

Koronatapausten voimakkaasta noususta huolimatta Venäjän viranomaiset ovat olleet haluttomia merkittävästi rajoittamaan ihmisten liikkumista tai erilaisia palveluita, vaikka ulkomaanmatkailua toki edelleen monin tavoin kontrolloidaankin. Alueellisia rajoituksia on kuitenkin otettu käyttöön. Esimerkiksi Moskovassa baarien ja yökerhojen aukioloa ja asiakasmäärää on rajoitettu ja joitakin julkisia tiloja on suljettu. Lisäksi monilla paikkakunnilla erilaisiin tapahtumiin pääsy on rajoitettu vain niihin, joilla on rokotustodistus tai todistus sairastetusta koronasta.

Tilannetta hankaloittaa merkittävästi se, että venäläiset ovat olleet hyvin haluttomia hankkimaan itselleen rokotuksia koronaa vastaan. Tämä siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä rokotukseen pääsevät jo kaikki halukkaat. Viime viikon lopulla noin 20 miljoonaa venäläistä (hieman alle 14 % venäläisistä) oli saanut ainakin ensimmäisen rokotteen, ja hieman yli 16 miljoonaa oli saanut sarjan molemmat rokotteet. Viranomaiset pyrkivätkin hyvin monin tavoin kannustamaan venäläisiä ottamaan Sputnik V -rokotteen. Esimerkiksi Moskovassa ja Moskovan alueella on määrätty, että ainakin 60 % työntekijöistä pitää rokottaa sellaisilla palvelualoilla, joissa on asiakaskohtaamisia. Monilla alueilla on myös ilmoitettu, että julkisen alan työntekijöiden odotetaan ottavan rokotteen. Erilaisissa kyselyissä venäläiset ovat ilmoittaneet syiksi haluttomuuteen ottaa rokotteen mm. sen, että epidemia on jo ohi sekä myös epäilyt rokotteen haittavaikutuksista.

Ainakin yksi koronarokote 21.6.2021 (tai lähin saatavilla oleva päivä), osuus väestöstä (%)

202125_v1.png

Lähteet: Our World in Data ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/24 Näytä viikkokatsaus 2021/26