BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/04

Tilastoviraston julkaisemien viime vuotta koskevien tilastojen mukaan maan bruttokansantuote kasvoi 6,1 %, kun kasvutavoite viime vuodelle oli 6­–6,5 %. Kasvuvauhti hidastui vuoden kuluessa ja loka-joulukuussa BKT kasvoi edellisen neljänneksen tapaan 6 % vuodentakaisesta.

Tilastovirasto myös revisioi vuosien 2014–2018 kasvua 0,1 prosenttiyksikköä korkeammaksi ja vuoden 2018 kasvu päivittyi 6,7 prosenttiin. BKT:n nimellisarvo päivitettiin jo viime vuoden lopulla uusimman censuksen perusteella (Viikkokatsaus 49/2019). Tilastorevisio auttaa saavuttamaan poliittisesti tärkeän tavoitteen kaksinkertaistaa vuoden 2010 reaalisen BKT:n taso vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen yltäminen edellyttää tänä vuonna 5,6 prosentin kasvua. Muun muassa virallisten kasvutavoitteiden takia Kiinan BKT:n kasvulukujen luotettavuus on kyseenlainen.

Tilastoviraston julkaisemat muut talousindikaattorit viittaavat kasvun hidastuneen laaja-alaisesti. Koko viime vuoden osalta teollisuustuotannon kasvu jäi 5,7 prosenttiin. Teollisuustuotanto kuitenkin piristyi joulukuussa ja kasvoi 6,9 % vuodentakaisesta, mikä heijastellee taloussuhdanteen hetkellistä elpymistä loppuvuonna.

Myös vähittäiskaupan sekä investointien kasvu jäi BKT:n kasvua hitaammaksi. Kotimainen kulutus on kannatellut Kiinan talouskasvua ja aiempina vuosina vähittäiskauppa on kasvanut koko taloutta nopeammin. Viime vuonna vähittäiskaupan reaalikasvu jäi 6 prosenttiin. Kiinteiden investointien (FAI) reaalikasvu jäi viime vuonna noin 3 prosenttiin. Julkiset investoinnit kasvoivat yksityisiä investointeja nopeammin.

Kotitalouksien tulot ja menot kasvoivat viime vuonna hieman talouskasvua hitaammin. Käytettävissä olevat tulot henkeä kohden kasvoivat reaalisesti 5,8 % (kulutusmenot 5,5 %) edellisvuodesta. Kaupunkialueilla tulojen kasvu oli 5 %. Kaupunkialueilla mediaanitulo henkeä kohden oli viime vuonna 39 240 juania (5 070 eur) ja maaseudulla 14 390 (1 860 eur). Vuonna 2018 käytettävissä olevat tulot kasvoivat 6,5 % (menot 6,2 %).

Kyselyihin perustuva kaupunkialueiden työttömyysaste oli joulukuun lopussa 5,2 %, kun vuotta aiemmin se oli 4,9 %. Kiinan julkaisemissa työttömyysluvuissa on erittäin vähän vaihtelua eikä niiden uskota kertovan todellisesta tilanteesta työmarkkinoilla. Viime vuonna ei kuitenkaan uutisoitu laajoista irtisanomisista, vaikka talouskasvu hidastui. Palkanmaksun viivästyksiin liittyvät mielenosoitukset ovat silti melko yleisiä.

Kuluttajahinnat nousivat joulukuussa marraskuun tapaan 4,5 % vuodentakaisesta. Inflaatiota nostaa korkea sinalihan hinta, jonka kontribuutio kuluttajahintainflaatioon oli jopa 2,3 prosenttiyksikköä. Tuottajahintadeflaatio lieveni joulukuussa ja tuottajahinnat laskivat 0,5 % vuodentakaisesta (marraskuussa ‑1,4 %). Koko viime vuoden osalta kuluttajahinnat nousivat 2,9 %, pysytellen viime vuodelle asetetussa 3 prosentin tavoitteessa.

BKT:n, teollisuustuotannon, vähittäiskaupan ja investointien reaalikasvu vuosittain

Lähteet: CEIC ja Kiinan tilastovirasto. Jos virallista lukua ei saatavilla, BOFIT arvio perustuen virallisiin tilastoihin.


Näytä viikkokatsaus 2020/03 Näytä viikkokatsaus 2020/05