BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/05

Uuden hallituksen pääministeriksi nimitettiin entinen verohallinnon pääjohtaja Mihail Mishustin. Talouden kannalta keskeisimmistä ministereistä finanssiministerin paikalla pysyy tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava Anton Siluanov. Uudeksi talouskehitysministeriksi valittiin Permin alueen kuvernööri Maksim Reshetnikov. Presidentin taloudellisena neuvonantajana toimineesta Andrei Belousovista tuli mm. talouskysymyksistä vastaava ensimmäinen varapääministeri. Monet entisen hallituksen ministerit, kuten talouskehitysministeri Maksim Oreshkin, siirtyivät presidentinhallintoon.

Vaikka hallituksen vaihtuminen oli yllätys, markkinat reagoivat uuteen hallitukseen vaisusti. Suuria talouspolitiikan linjamuutoksia ei uudelta hallitukselta odoteta, mutta valtion kukkaronnyörien ennakoidaan nyt hieman höllentyvän. Presidentti Putinin tammikuisen puheen linjausten mukaisesti pääministeri Mishustin on nostanut hallituksensa keskeisiksi tehtäviksi maan sosiaalisen tilanteen kohentamisen ja kansallisten projektien edistämisen. Viime vuosien talouspolitiikan keskeinen ohjenuora eli talouden vakaus ja puskurien kerääminen odottamattomien häiriöiden varalle pysyy kuitenkin edelleen talouspolitiikan reunaehtona kuten sekä presidentti että pääministeri ovat korostaneet.

Finanssiministeriön arvion mukaan suunniteltujen sosiaalisektorin tukitoimien kustannukset olisivat tänä vuonna noin 400 mrd. ruplaa (6 mrd. euroa tai noin 0,4 % BKT:stä) ja kasvaisivat asteittain vuoteen 2024 saakka. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka suuri osa tästä olisi varsinaisia budjettimenojen lisäyksiä. Venäjällä on toki varaa lisätä valtion menoja, sillä lähivuosien budjetit on suunniteltu hieman ylijäämäisiksi. Lisäksi viime vuosille budjetoiduista menoista osa on jäänyt toteutumatta, joten näin säästyneillä varoilla voidaan rahoittaa tarvittaessa lisämenoja. Myös säästämistarve on vähentynyt, kun Venäjän öljyrahasto on parin viime vuoden aikana karttunut huomattavasti.

Toteutuessaan suunnitellut menonlisäykset voivat tukea hieman Venäjän lähivuosien talouskasvua. Pidemmän aikavälin talouskasvun edellytyksiin ei uuden hallituksen yleisesti odoteta tuovan juuri muutoksia. Keskeinen Venäjän talouskasvua rajoittava tekijä on maan talousjärjestelmä ja sen heikot instituutiot. Talousjärjestelmään kohdistuvia merkittäviä muutoksia ei ole edelleenkään näkyvissä.


Näytä viikkokatsaus 2020/04 Näytä viikkokatsaus 2020/06