BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/49

Vuonna 2018 tehdyn, vuoden lopun tilannetta kuvaavan, laskennan (census) tuloksia julkaistiin marraskuussa. Edellinen laskenta on vuodelta 2013. Viidessä vuodessa teollisuuden ja palvelualojen organisaatioiden (pääasiassa yritysten) määrä kaksinkertaistui lähes 22 miljoonaan. Työntekijöiden määrä näissä kasvoi 7,6 % 383 miljoonaan. Kysely ei kattanut maataloutta.

Organisaatioista 18,6 miljoonaa on yrityksiä. Vuoden 2013 laskennassa niitä oli vain 8,2 miljoonaa. Yrityksistä 18,3 miljoonaa oli kotimaisia, joista valtionyrityksiä oli 72 tuhatta (113 000 v. 2013). Ulkomaisten yritysten lukumäärä oli 103 tuhatta (106 000) ja yritysten, joiden pääkonttori on Hongkongissa, Macaolla tai Taiwanissa, 119 tuhatta (97 000). Valtion virastoja ja instituutiota oli 1,1 miljoonaa, yhdistyksiä 305 tuhatta ja muita oikeussubjekteja 1,8 miljoonaa.

Teollisuus- ja palvelualojen organisaatiot työllistävät 383 miljoonaa henkilöä, joista 38 % on naisia. Teollisuuden työntekijöiden lukumäärä laski vuoteen 2013 verrattuna 20 miljoonalla (-10 %) ja palvelualojen työntekijöiden määrä kasvoi 47 miljoonalla (+29 %). Lisäksi yksityisyrittäjien määrä on 63 miljoonaa (33 milj. v. 2013) ja he työllistävät 149 miljoonaa henkeä (90 milj. v. 2013), joista 46 % on naisia.

Laskentatuloksia käytettiin myös viime vuoden BKT:n nimellisarvon päivittämiseen, joka kasvoi 2,1 % 91 930 mrd. juaniin (13 900 mrd. USD). Palvelualojen kokonaistuotannon arvo nousi 4,3 % ja sektorin koko kasvoi 53,3 prosenttiin BKT:stä. Teollisuuden osuus BKT:stä laski 39,7 prosenttiin. BKT:n reaalikasvulukuihin ei vielä tehty revisioita.

Yritysten ja työntekijöiden lukumäärä toimialoittain v. 2018

Lähde: NBS ja BOFIT. *Yritykset ja muut oikeussubjektit.


Näytä viikkokatsaus 2019/48 Näytä viikkokatsaus 2019/50