BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/41

Valtiontalouden tarkastusviraston tuore selvitys toteaa, että tietoja keskeneräisistä investoinneista kerää usea viranomainen. Rosstat laatii niistä kattavia tietoja kansantalouden tilastoja varten, mutta se on ilmoittanut keväällä 2018 tehdyn päätöksen mukaisesti lopettaneensa näiden erillistietojen työstämisen. Niiden mukaan koko talouteen kertyneiden keskeneräisten investointien arvo suhteessa kiinteän pääoman kannan arvoon on pysynyt lähes ennallaan tällä vuosikymmenellä (Rosstatin tilastoissa kummankin kannan arvoa korjataan vuosittain mm. hintojen nousuun pohjautuvalla arviolla arvonnoususta). Investointien arvo suhteessa pääomakantaan oli vuoden 2016 lopussa 6−7 %.

Tarkastusviraston selvitys keskittyy federaation, alueiden sekä kuntien budjeteista rahoitettuihin keskeneräisiin investointeihin. Viraston mukaan eri tietojärjestelmistä huolimatta kattavia tietoja on vain budjettitiedoissa. Niihin perustuva viraston uudistettu laskelma julkisen budjettitalouden keskeneräisistä investoinneista päätyy summaan, joka on runsas kymmenesosa suhteessa julkisen talouden pääomakantaan. Lähes 30 % keskeneräisistä investoineista on ollut rakenteilla yli viisi vuotta, ne on pysäytetty tai hylätty.

Selvityksen mukaan tietojen keruu ei ole kunnossa muutoin kuin lähinnä federaation kohdennettujen investointiohjelmien (FAIP) osalta. Presidentin asetusten mukaan federaation hankkeet oli määrä inventoida alkuvuoteen 2016 mennessä ja alueiden hankkeet alkuvuoteen 2017 mennessä. Raportointi- ja tietojärjestelmien sovellukset eivät ole valmiita ja mm. tietojen toimitus niihin on vajavaista. Pääraportointijärjestelmän raportointikaavakkeet toimitettiin alueille vasta tänä vuonna.

Keskeneräisten investointien vähentämiseksi hallituksen suunnitelma alkuvuodelta 2017 antoi alemmille tahoille pari kuukautta aikaa laatia suunnitelmat. Niitä oli tämän vuoden kesään tultaessa tehnyt valtaosa federaation budjettivarojen käyttäjistä, mutta yli 80 alueesta vain 23. Tarkastusvirasto antoi suosituksia tietojenkeruusta ja suunnitelmien laatimisesta. Lisäksi se suositteli asiaa koskevien lakien ja säännösten parantamista, vastuuviranomaisen määrittämistä alueilla sekä teknisten kuntoarvioiden tekemistä keskeneräisten hankkeiden kohtalosta päättämiseksi.


Näytä viikkokatsaus 2019/40 Näytä viikkokatsaus 2019/42