BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/40

Venäjän talouskasvun kiihtyminen viime vuonna 2,3 prosenttiin perustui osin tilapäisille tekijöille, ja kasvun odotettiin hidastuvan selvästi tänä vuonna. Rosstatin ensimmäinen arvio kuluvan vuoden alkupuoliskon kasvuvauhdista (0,7 %) osoittaa kasvun hidastuneen jopa ennakoitua enemmän.

Rosstatin tuoreet tiedot toisen neljänneksen kasvusta viittaavat yksityisen kulutuksen kasvun jatkuneen kohtuullisen ripeänä. Sen sijaan viennin kehitys on ollut erittäin heikkoa. Viennin määrän vuodesta 2016 jatkunut erittäin voimakas kasvu tasaantui viime vuoden lopulla, ja alkuvuonna 2019 viennin määrä on supistunut. Kasvuvauhdin tasaantumista osattiin odottaa, mutta vientimäärien supistuminen monilla keskeisillä aloilla on yllättänyt. Osin vientimäärien supistumista selittävät viime vuoden edellisvuotta heikompi viljasato, OPEC -maiden kanssa solmittu raakaöljyn tuotannonrajoitussopimus ja keskeisen öljyn vientiputken (Druzba-putki) käyttökatko tänä keväänä. Taustalla on myös maailmantalouden kasvuvauhdin hidastuminen ja kasvunäkymien synkkeneminen (Maailmantalouden näkymät).

Myös investointien kasvu on jäämässä hyvin vaatimattomaksi, sillä alkuvuonna kiinteiden investointien määrä oli pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Julkisten menojen kasvu voi hieman nostaa loppuvuoden kasvua, mutta kaikkiaan kuluvan vuoden kasvu on jäämässä noin yhteen prosenttiin.

Tänään julkaistun BOFIT Venäjä-ennusteen mukaan talouden kasvu kiihtyy hieman ensi vuonna erityisesti julkisen kulutuksen ja julkisten investointien vauhdittamana. Valtion roolin kasvu ja markkinoita tukevien uudistusten vähäisyys rajoittavat kuitenkin yksityisten investointien kasvua. Vaikka yksityisen kulutuksen merkitys talouskasvulle säilyy suurena, kotitalouksien reaalitulojen olematon kasvu ja lainanoton kasvun hidastuminen hillitsevät kulutuksen kasvua lähivuosina.

Venäjän BKT:n kehitys ja BOFIT Venäjä-ennuste 2019-2021

Lähde: BOFIT Venäjä-ennuste.


Näytä viikkokatsaus 2019/39 Näytä viikkokatsaus 2019/41