BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/42

Tuore ennuste odottaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 3 prosenttiin ja kiihtyvän jälleen ensi vuonna 3,4 prosenttiin. Kasvun kiihtyminen vuonna 2020 johtuu EU-maiden sekä joidenkin nousevien talouksien, kuten Intian ja Brasilian, nopeutuvasta kasvusta. Näin ollen 2019 jäisi tällä erää hitaimman kasvun vuodeksi. Kasvun odotetaan jatkuvan noin 3,6 prosentin vauhtia vuosien 2021 ja 2024 välillä.

Venäjälle IMF ennustaa vuonna 2020 kiihtyvää talouskasvua, ja tämänkin jälkeen kasvu pysyy kahdessa prosentissa tai hieman hitaampana vuoteen 2024 asti. Myös BOFIT ennustaa Venäjän talouskasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,8 prosenttiin lähinnä julkisten investointien vetämänä. Tämän jälkeen kasvuvauhti kuitenkin hidastuu lähemmäs 1,5 prosenttia, jota pidetään maan pitkän aikavälin kasvupotentiaalina. Maailmanpankin tuoreessa Keski- ja Itä-Euroopan talousennusteessa Venäjän kasvu on ensi vuonna 1,7 % ja vuonna 2021 se kiihtyy 1,8 prosenttiin. Ennusteita tekevissä laitoksissa on erilaisia käsityksiä siitä, kuinka kauan Venäjän julkisten investointien nopeampi kasvuvaihe kestää.

IMF:n mukaan eri maiden hintatasoerot huomioon ottava ns. ostovoimapariteettikorjattu henkeä kohden laskettu bruttokansantuote on Venäjällä tänä vuonna noin 28 800 dollaria. Euroopan unionin jäsenmaissa vastaava luku on keskimäärin 43 200 dollaria. Esimerkiksi Puolassa se on 32 000, Portugalissa 32 400 ja Virossa 34 200 dollaria. Itä-Euroopassa Ukrainan vastaaava henkeä kohden laskettu bruttokansantuote on 9 300 ja Moldovassa 7 300 dollaria.

Bruttokansantuotteen kasvu, %

Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto.


Näytä viikkokatsaus 2019/41 Näytä viikkokatsaus 2019/43