BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/41

Rahoitustase (pl. valuuttavaranto) oli tammi-kesäkuussa 45 mrd. dollaria ylijäämäinen, kun viime vuoden vastaavaan aikaan ylijäämä oli 129 mrd. dollaria. Maksutaseen virhetermi viittaa siihen, että todellisuudessa pääomien nettovirta suuntautui Kiinasta ulos. Vaihtotaseen ylijäämä tarkentui hieman ennakkotietoja pienemmäksi ja oli vuoden alkupuoliskolla 88 mrd. dollaria (ks. Viikkokatsaus 35/2019).

Tilastoiduista pääomavirroista kaksi kolmannesta oli tammi-kesäkuussa suoria sijoituksia. Nettovirta jäi kuitenkin melko pieneksi, sillä maksutaseen mukaisten suorien sijoitusten virta Kiinaan supistui ja niiden virta Kiinasta ulkomaille pysytteli viime vuoden tasolla. Myös arvopaperisijoituksia Kiinaan tehtiin selvästi viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän ja Kiinasta ulkomaille ne pysyivät viime vuoden tasolla.

Toisin kuin tilastoitujen rahoitustaseen erien perusteella näyttäisi, tilastoimattomia valuuttavirtoja kuvaavan virhe-erän muutokset viittaavat pääomien nettomääräisen ulosvirtauksen kiihtyneen tämän vuoden puolella. Tammi-kesäkuussa virhe-erä osoittaa, että 131 mrd. dollaria virtasi tilastojen ohi Kiinasta ulkomaille, kun viime vuonna vastaavaan aikaan virta oli 50 mrd. dollaria.

Tammi-kesäkuussa maksutaseen mukainen valuuttavarannon lisäys oli 2 mrd. dollaria (arvostusmuutoksista johtuen lopullinen varannon arvon muutos oli suurempi). Kesäkuun jälkeen valuuttavarannon arvo on hieman pienentynyt ja oli syyskuun lopussa 3 092 mrd. dollaria.

Kiinan ulkomainen nettovarallisuusasema oli kesäkuun lopussa 2 025 mrd. dollaria eli 2 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Kiinalla oli bruttosaamisia ulkomailta 7 443 mrd. dollaria (+2 % vuoden takaisesta) ja bruttovelkoja ulkomaille 5 417 mrd. dollaria (+4 %). Neljännes bruttosaamisista oli suoria sijoituksia ja yli 40 % valuuttavarantoa. Bruttoveloista yli puolet oli suoria sijoituksia ja vajaa neljännes arvopaperisijoituksia. Ulkomainen nettovarallisuusasema heikkeni tammi-kesäkuussa 105 mrd. dollarilla, mihin pääomavirtojen ohella vaikuttivat mm. valuuttakurssi- ja hintamuutokset.

Rahoitustaseen nettovirtojen kehitys (pl. varannon muutos)

Lähteet: SAFE ja Marobond.


Näytä viikkokatsaus 2019/40 Näytä viikkokatsaus 2019/42