BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/41

Jo kaksi vuosikymmentä Kaspianmeren rantavaltiot eli Venäjä, Kazakstan, Turkmenistan, Iran ja Azerbaidžan ovat neuvotelleet aluevesirajoista ja luonnonvarojen käyttöoikeuksista.  Elokuussa 2018 valtioiden päämiehet allekirjoittivat niitä koskevan sopimuksen. Venäjän parlamentti hyväksyi sopimuksen ratifioivan lain tänä vuonna 19.9., ja Venäjän presidentti allekirjoitti sen 1.10. Sopimukselta puuttuu vielä Iranin ratifiointi. Sen on uumoiltu tapahtuvan tänä vuonna.

Sopimuksen mukaan aluevedet ulottuvat 15 mailin päähän ja kalastusoikeudet 25 mailin päähän rannasta. Rantakaistaleiden keskelle jäävä alue sovittiin jaettavaksi sektoreihin naapurien välisin sopimuksin. Venäjä, Kazakstan ja Azerbaidžan ovat jo aiemmin keskenään sopineet pohjoispäädyn jaosta, mutta eteläpäädystä neuvotellaan edelleen. Azerbaidžanin, Iranin ja Turkmenistanin vaatimukset menevät siellä päällekkäin useiden hiilivetyesiintymien kohdalla.

Luonnonvarojen hyödyntämisen lisäksi sopimus antaa kullekin valtiolle oikeuden rakentaa kaasuputkia merenpohjaan omassa sektorissaan. Siten se on nostanut odotuksia Turkmenistanin ja Azerbaidžanin välille pitkään kaavaillun maakaasuputken toteutumisesta. Turkmenistanilaista kaasua Euroopan markkinoiden suuntaan kuljettavan putken toteutuminen ei silti vieläkään ole selvä asia. Vastahakoisesti putkeen suhtautuvat Venäjä ja Iran voivat myös jatkossa vastustaa sitä ympäristönsuojelupykäliin vedoten.


Näytä viikkokatsaus 2019/40 Näytä viikkokatsaus 2019/42