BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/41

Vapaakauppa-alueet perustetaan Heilongjiangin, Guangxin, Hebein, Jiangsun, Shandongin ja Yunnanin provinsseihin. Uusilla alueilla on toimialoittaisia ja maantieteellisiä erityispainotuksia. Esimerkiksi Heilongjiangin vapaakauppa-alueen on määrä painottaa toimintaa mm. Venäjän ja puunjalostusteollisuuden kanssa.

Vapaakauppa-alueilla yritykset voivat toimia kevennetyin säännöin. Helpotuksia voidaan tarjota ulkomaankaupan maksuihin, tullausprosessiin, valuutan vaihtoon, yrityksen perustamiseen, yhteisyritysvaatimuksiin, ulkomaisten työntekijöiden rekrytointiin sekä veroihin ja maksuihin.

Kiinalla on hyviä kokemuksia 1980- ja 1990-luvuilla perustetuista erityistalousalueista. Monia niillä kokeiltuja uudistuksia on myöhemmin laajennettu koko maan kattaviksi. Erityisalueita onkin Kiinaan perustettu enemmän kuin mihinkään muuhun maahan. UNCTADin laskelmien mukaan maassa on yli 2 500 eritysaluetta eli yli 50 % kaikista maailman erityistalousalueista. Varsinaisia vapaakauppa-alueita Kiina on perustanut vasta tällä vuosikymmenellä. Ensimmäinen perustettiin Shanghaihin vuonna 2013 ja yllä mainitut uudet alueet mukaan lukien niitä on nyt kaikkiaan 18.

Erityistalousalueet ovat aikaisemmin olleet hyödyllisiä, mutta tällä vuosikymmenellä niiden tuoman hyödyn on arveltu jääneen vähäiseksi. Vaikuttaa siltä, että aika on Kiinassa ajanut niiden ohi. Uudistuksia tulisi tehdä pikemminkin koko maan kattavina kuin lisätä paikalliskokeilujen määrää.


Näytä viikkokatsaus 2019/40 Näytä viikkokatsaus 2019/42