BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/41

Syyskuun lopussa valuuttavarannon arvo (ml. kulta) oli 531 mrd. dollaria. Yhtä suuri valuuttavaranto on ollut edellisen kerran vuonna 2013. Tänä vuonna varanto on kasvanut runsaalla 60 mrd. dollarilla lähinnä keskuspankin finanssiministeriölle tekemien valuuttaostojen vuoksi. Myös kullan hinnan nousu on pönkittänyt valuuttavarannon arvoa. Kullan osuus varannosta on 20 %.

Varannon valuuttarakenne on tänä vuonna pysynyt suhteellisen muuttumattomana alkuvuoden tietojen pohjalta. Maaliskuun lopussa 30 % varannosta oli euroissa, 24 % dollareissa, 14 % juaneissa ja 7 % punnissa. Vuosien 2017−18 aikana dollarin osuus valuuttavarannosta supistui huomattavasti, kun taas euron ja juanin osuudet vastaavasti kasvoivat. Muutoksen on arvioitu johtuneen Yhdysvaltain pakotteista.


Näytä viikkokatsaus 2019/40 Näytä viikkokatsaus 2019/42