BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/28

Keskuspankin maksutasetietojen mukaan Venäjän tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä vähenivät vuoden toisella neljänneksellä pari prosenttia vuodentakaisesta. Tilanne oli tällainen viimeksi vuoden 2016 syksyllä. Vientitulojen supistuminen juontuu lähinnä energiasektorilta, jonka vientihinnat ovat tänä vuonna olleet alempana kuin vuotta aiemmin.

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin menot ovat viime vuoden kesästä lähtien olleet suunnilleen samansuuruiset kuin vuotta aiemmin, ja tilanne jatkui samanlaisena myös tämän vuoden toisella neljänneksellä. Heikko kehitys koskee etenkin tavaroiden tuontia, mutta myös palvelujen tuonnin, mm. venäläisten matkailumenojen, osalta kasvu on ollut hyvin hidasta.

Vaikka vientitulojen lievä lasku supistikin Venäjän vaihtotaseen ylijäämää hieman vuoden toisella neljänneksellä, ylijäämä oli tuonnin heikon kehityksen johdosta viimeksi kuluneen neljän vuosineljänneksen aikana edelleen suuruudeltaan lähes 7 % suhteessa BKT:hen.

Venäjän tuontimenojen kehitys 2007–2019

Lähde: Venäjän keskuspankki.

 


Näytä viikkokatsaus 2019/27 Näytä viikkokatsaus 2019/29