BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/28

Alustavien maksutasetietojen mukaan pääomavirrat Venäjän yksityisen sektorin ja ulkomaiden välillä suuntautuivat kokonaisuutena nettomääräisesti edelleen tuntuvasti ulkomaille tämän vuoden toisella neljänneksellä. Nettovirta ulkomaille syveni viimeisen neljän neljänneksen osalta lähes viiteen prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tämä johtui lähinnä pankkisektorin pääomavirroista, kun taas yrityssektorin ulkomaille suuntautuva nettopääomavirta pysyi noin kahdessa prosentissa BKT:stä.

Suorien sijoitusten virta ulkomailta Venäjän yrityssektorille on säilynyt viimeisen neljän neljänneksen aikana hyvin pienenä eli noin puolessa prosentissa BKT:stä. Vastaava suhdeluku koskien yritysten Venäjältä ulkomaille tekemiä suoria sijoituksia oli noin 1,5 % BKT:stä, vaikka lukema onkin hieman pienentynyt. Toinen suhteellisen merkittävä yrityssektorin pääomavirta koostuu luotoista. Niiden osalta yritykset ovat jatkaneet ulkomaisten velkojensa takaisinmaksuja melko tasaiseen tahtiin ja toisaalta pienentäneet ulkomaankauppaan liittyviä saataviaan ulkomailta varsin tuntuvasti.


Näytä viikkokatsaus 2019/27 Näytä viikkokatsaus 2019/29