BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/28

YK:n kesäkuussa julkaiseman väestöennusteen mukaan maailman väkimäärä nousee nykyisestä 7,7 miljardista 8,5 miljardiin ihmiseen vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2050 maailman väestön arvioidaan olevan jo melkein 10 miljardia, mutta väestökehitys eri alueilla on erittäin epätasaista.

Väestömäärä kasvaa absoluuttisesti lähivuosikymmeninä eniten Intiassa, Nigeriassa ja Pakistanissa. YK arvioi Intian ohittavan Kiinan maailman väkirikkaimpana maana vuoden 2027 paikkeilla. Kiinassa on tällöin noin 1 460 miljoonaa asukasta eikä väestömäärä tästä enää juuri kasva, vaan se kääntyy laskuun jo 2030-luvun alkupuolella. YK arvioi Kiinassa asuvan tällä hetkellä runsaat 1 430 miljoonaa ja Intiassa vajaat 1 370 miljoonaa asukasta. YK:n arviot ovat jonkin verran suurempia kuin kansallisten tilastoviranomaisten luvut (Kiinalle 1 395 miljoonaa vuoden 2018 lopussa ja Intialle 1 332 miljoona maaliskuussa 2019). IMF:n väestöarvio pohjautuu kansallisiin lukuihin ja sen mukaan Intia ohittaa Kiinan maailman väkirikkaimpana maana jo vuonna 2023.

Vaikka Yhdysvaltojen väkiluvun, joka on tällä hetkellä 329 miljoonaa, ennustetaan kasvavan koko kuluvan vuosisadan ajan, menettää se nykyisen kolmanneksi suurimman maan asemansa Nigerialle vuosisadan puoliväliin mennessä. Tällä hetkellä Venäjä on väestömäärältään yhdeksänneksi suurin maa, mutta se tippuu kymmenen suurimman joukosta alle parinkymmenen vuoden sisällä.

Väestökehitys ja ikääntyminen aiheuttavat suuria yhteiskunnallisia haasteita niin Kiinassa kuin Venäjällä. Molemmissa maissa huoltosuhde (ei-työikäisten suhde työikäisiin) nousee nopeasti. Eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmät sekä niiden rahoitus vaatisivat molemmissa maissa uudistuksia.

Kiinan, Intian ja Venäjän väestökehitys 1990–2050

Lähde: UN World Population Projections 2019


Näytä viikkokatsaus 2019/27 Näytä viikkokatsaus 2019/29