BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/27

YK:n uusimman väestöennusteen mukaan Venäjän väkiluku laskee nykyisestä 146 miljoonasta reiluun 135 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Ennuste ulottuu vuosisadan loppuun, mutta virhemarginaali pitkän aikavälin ennusteissa on huomattava. Ennuste arvioi Venäjän väkiluvuksi vuosisadan lopussa 126 miljoonaa ihmistä.

Keskimääräinen eliniänodote Venäjällä on kasvanut tasaisesti vuosituhannen alusta, kun yleinen elintaso on noussut ja tupakka- sekä alkoholituotteiden kulutus laskenut. Syntyvyys on silti pysynyt matalana, mikä tarkoittaa, että Venäjän väestö vanhenee ja väestöllinen huoltosuhde heikkenee, vaikka maahanmuutto lähialueen maista tasoittaa väestönlaskua. Vuosina 2010–2018 Venäjälle muutti 2,2 miljoonaa ihmistä enemmän kuin maasta pois. Venäjän nykyinen väestöllisen huoltosuhteen suhdeluku 63 tarkoittaa, että sataa työikäistä kohden on 63 alaikäistä lasta ja yli 65-vuotiasta, kun Länsi-Euroopan keskiarvo on 72. Vuonna 2030 Venäjän suhdeluvun odotetaan olevan 77 ja vuonna 2050 jo 83, kun Länsi-Euroopan vastaavat luvut ovat 83 ja 94. Samalla Venäjän väestö keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin. Moskovan ja Pietarin väkilukujen odotetaan kasvavan noin 3-4 % vuoteen 2035 mennessä, ja Venäjän 13 muun yli miljoonan asukkaan kaupungin asukasmäärien noin 2 %.

Väestönkehityksellisesti Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia eroavat jyrkästi. Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Moldovassa, Armeniassa ja Georgiassa väestö vanhenee ja supistuu. Jyrkin väestömäärän lasku on odotettavissa Ukrainassa, missä väkiluvun odotetaan supistuvan neljänneksellä nykyisestä 43,7 miljoonasta 35,2 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Venäjällä maahanmuutto lähialueen muista maista tasoittaa väestönlaskua. 

Keski-Aasian (Kazakstanin, Kirgisian, Uzbekistanin, Tadzhikistanin ja Turkmenistanin) yhteenlasketun väestömäärän odotetaan puolestaan nousevan nykyisestä 74,3 miljoonasta 100 miljoonaan vuosisadan puoliväliin mennessä. Tuolloin Keski-Aasian väkirikkaimman maan Uzbekistanin väkiluvun odotetaan nousseen nykyisestä 33,5 miljoonasta 43 miljoonaan.

 

YK:n väestöennuste 2020–2050

Lähde: Yhdistyneet Kansakunnat.


Näytä viikkokatsaus 2019/26 Näytä viikkokatsaus 2019/28