BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/28

Öljy-yhtiö British Petroleum julkaisi kesäkuun lopulla vuosittaisen laajan tilastokatsauksensa kansainväliseen energiantuotantoon ja ‑kulutukseen sekä kauppavirtoihin. Tilastojen mukaan Kiina kasvatti edelleen asemaansa maailman suurimpana energian kuluttajana.

Viime vuonna Kiina vastasi kolmasosasta maailman energian kulutuksen kasvua. Kiinan kulutuksen kasvusta noin neljäsosa oli peräisin öljystä, kaasusta ja uusiutuvista kustakin. Myös hiilen sekä ydin- ja vesivoiman käyttö kasvoi, mikä vastasi yhteensä lopusta neljäsosasta.

Hiili on edelleen Kiinan selvästi tärkein energiamuoto ja maa käyttää sitä yhtä paljon kuin koko muu maailma yhteensä. Vaikka uusia hiilivoimaloita avataan edelleen, hiilen merkitys energianlähteenä on hitaasti supistunut. Hiilen osuus Kiinan energian kulutuksesta oli 72 % vuonna 2008, mutta viime vuonna enää 58 %. Kiinan sähköntuotannosta hiili kattaa kaksi kolmasosaa. Suuri osuus juontuu siitä, että maalla on runsaasti hiiltä. Tästä huolimatta se on viimeisen kymmenen vuoden aikana joutunut alkamaan ostaa hiiltä muista maista. Vaikka ulkomailta tuotu määrä on omaan tuotantoon suhteutettuna suhteellisen vähäinen (nettotuonti oli 7 % tuotannosta vuonna 2018), Kiinasta on tullut maailman suurin hiilen tuoja.

Kiina on edelleen maailman 8. suurin öljyntuottaja, vaikka tuotanto on supistunut vuodesta 2015. Öljynkulutus on kasvanut nopeasti ja Kiina joutuu tuomaan runsaasti öljyä ulkomailta (ks. BOFIT Viikkokatsaus 15/2019). Kaasun tuotanto puolestaan kaksinkertaistui vuodesta 2008 vuoteen 2018 ja Kiina oli viime vuonna maailman 6. suurin kaasuntuottaja. Vielä vuonna 2008 maa tuotti yhtä paljon kaasua kuin kulutti, mutta kulutus on kasvanut selvästi tuotantoa nopeammin. Kiina toi viime vuonna kaasua maailman neljänneksi eniten putkia pitkin (valtaosa Turkmenistanista) ja nesteytettyä kaasua toiseksi eniten, mistä noin 40 % tuli Australiasta.

Vesivoimalla tuotettua energiaa Kiina käyttää selvästi maailman eniten (osuus lähes 30 % maailman vesivoimasta). Myös uusiutuvissa energialajeissa Kiina on maailman suurin tuottaja ja se kasvattaa etenkin tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoa hyvin nopeasti. Viime vuonna lähes puolet maailman uusiutuvan energian tuotannon kasvusta tapahtui Kiinassa.

Ydinvoiman tuotantonnon Kiina on nelinkertaistanut kymmenessä vuodessa. Tästä huolimatta ydinvoiman rooli energiapaletissa on varsin vaatimaton. Sähköntuotannosta se kattaa vain 4 %, kun uusiutuvan energian osuus on 9 %.

Energian käyttö lajeittain vuonna 2018

Lähteet: BP Statistical Review of World Energy 2019 ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2019/27 Näytä viikkokatsaus 2019/29