BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/38

Avainkorko on 17.9. lähtien 7,5 %. Viimeksi keskuspankki nosti avainkorkoa joulukuussa 2014. Keskuspankki perusteli päätöstä inflaatioennusteensa nousulla ja kohonneilla inflaatioriskeillä. Inflaatioennusteen muutos johtuu pääasiassa arvonlisäveron korotuksesta 1.1.2019 (18 %:sta 20 %:iin) sekä ruplan kurssin laskusta, jonka taustalla ovat geopoliittiset syyt ja nousevien talouksien markkinoiden heilunta. Ennusteen mukaan inflaatio on vuoden lopussa noin 4 % (aiemmin 3,5−4 %) ja vuoden 2019 lopussa 5−5,5 % (aiemmin yli 4 %). ALV:n korotus voi vuoden alkupuoliskolla nostaa inflaation tilapäisesti jopa 6 %:iin. Keskuspankki arvioi inflaation hidastuvan 4 %:iin vuonna 2020. Inflaatioriskeistä se korosti ulkoisen ympäristön epävarmuuden vaikutusta rahoitusmarkkinoihin.

Keskuspankki ilmoitti myös jatkavansa budjettisäännön mukaisten valuutanostojen keskeytystä vuoden loppuun (aiemmin ostojen oli määrä olla tauolla syyskuun loppuun, ks. Viikkokatsaus 35/2018). Tällä pyritään hillitsemään ruplan kurssin viimeaikaisia vaihteluja ja niiden vaikutusta inflaatioon. Keskuspankki päättää ostojen aloittamisesta uudelleen ottaen huomioon rahoitusmarkkinoiden tilanteen.


Näytä viikkokatsaus 2018/37 Näytä viikkokatsaus 2018/39