BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/35

Vuoden 2017 alusta voimassa olleen käytännön mukaan keskuspankki on ostanut finanssiministeriön puolesta päivittäin markkinoilta ennalta ilmoitetun määrän valuuttaa. Käytännön taustalla on budjettisääntö, jonka mukaan federaatiobudjetin ylimääräiset öljy- ja kaasuverotulot (joita tänä vuonna kertyy Urals-öljyn hinnan ollessa yli 40,8 USD tynnyriltä) siirretään Kansallisen hyvinvoinnin rahastoon. Rahaston likvidit varat sijoitetaan ulkomaanvaluuttamääräisiin kohteisiin. Öljyn hinnan nousu ja ruplan heikkeneminen ovat lisänneet budjetin ylimääräisiä öljy- ja kaasutuloja, mikä on vastaavasti kasvattanut budjettisäännön mukaisia valuuttaostoja.

Keskuspankki on aikaisemminkin keskeyttänyt ostot muutamien päivien ajaksi, mutta nyt ilmoitettu keskeytys on poikkeuksellisen pitkä. Keskuspankin ilmoituksen mukaan toimella hillitään kasvanutta rahoitusmarkkinoiden volatiliteettia ja lisätään rahaviranomaisten toimien ennakoitavuutta. Finanssiministeriön edustajien mukaan budjettisäännöstä ei kuitenkaan jousteta, vaan keskeytyksen ajan keskuspankki toimittaa sovitun määrän valuuttaa omista varoistaan.

Markkinakommenttien mukaan toimi voi hieman tukea ruplan kurssia, mutta suurta vaikutusta sillä ei nähdä olevan. Ruplan dollarikurssi on heikentynyt elokuun alusta noin 8 %.


Näytä viikkokatsaus 2018/34 Näytä viikkokatsaus 2018/36