BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/39

Teollisuustuotanto nousi elokuussa 2,7 % vuodentakaisesta, kun heinäkuussa kasvuvauhti oli 3,9 %. Teollisuustuotannon taso on nyt noin kahdeksan prosenttia vuoden 2015 loppua korkeammalla.

Elokuussa teollisuustuotantoa nosti etenkin kaivannaisteollisuus, jonka tuotanto lisääntyi 4,5 % vuoden takaa. Energiaministeriön tietojen mukaan Venäjän öljyntuotanto kasvoi selvästi heinä- ja elokuussa, ja oli hyvin lähellä Neuvostoliiton jälkeisen ajan ennätystään. Tehdasteollisuuden kasvuvauhti on tänä vuonna ollut kaivannaisteollisuuden kasvua nopeampaa elokuuta lukuun ottamatta, jolloin kasvu vuoden takaa oli 2,2 %. Tänä vuonna erityisen nopeasti ovat kasvaneet moottoriajoneuvojen (elokuussa 12,2 %) ja paperin valmistus (11,9 %). Toisaalta elektroniikan tuotanto on supistunut vuoden ajan.

Talouden elpymisen jatkumisesta kertoo myös vähittäiskaupan määrän 2,8 prosentin kasvu elokuussa. Kuukausittaiset kasvuluvut ovat tänä vuonna vaihdelleet kahden ja kolmen prosentin välillä. Vähittäiskaupan määrä sekä kansantalouden tilinpidon mukainen yksityinen kulutus ovat kasvaneet vuoden 2017 alusta lähtien. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee reaalipalkkojen nousu, joka oli elokuussa 7 % vuodentakaisesta. Myös käytettävissä olevat reaalitulot ovat elokuuta (-1 %) lukuun ottamatta kasvaneet muina kuukausina vuodentakaisesta. Palkkojen ja käytettävissä olevien tulojen kehityksen erot kertovat mm. eläkkeiden ja pääomatulojen kehityksen merkityksestä kotitalouksille.

Kotitalouksien kulutusta tukee omalta osaltaan niiden lisääntyvä luotonotto. Kotitaloudet velkaantuivat nopeasti ennen vuosien 2014‒2015 talouskriisiä, jolloin suurin osa lainoista otettiin kulutukseen kuten autojen ostoon. Uusien kotitalouksille myönnettyjen luottojen määrä on kasvanut vuoden 2016 alusta, ja kasvu on tänä vuonna kiihtynyt. Heinäkuussa uusien ruplalainojen vuosikasvu oli 37 %.

Palkkojen ja käytettävissä olevien tulojen reaalinen kehitys

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2018/38 Näytä viikkokatsaus 2018/40