BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/38

IMF ennustaa Venäjän BKT:n kasvavan tänä vuonna 1,7 % ja ensi vuonna 1,5 %, jos öljyn hinta on noin 72 dollaria tynnyriltä. Suurimpia ennusteriskejä ovat geopoliittiset jännitteet ja kehittyneiden maiden kasvun heikentyminen mutta myös talousuudistusten puuttuminen Venäjällä sekä sen pankkijärjestelmän heikkoudet.

Ennustetta voivat muuttaa valtion lisämenot presidentti Putinin virkaanastujaisukaasin toteuttamiseksi. Infra-, terveys- ja koulutusmenoja voi tulla lisää yli prosentti BKT:stä vuodessa jaksolla 2019−24. IMF:n mukaan tämä voi nostaa BKT:n kasvun lähivuosina kahteen prosenttiin. Nykytiedoilla lisämenojen vaikutus mm. potentiaaliseen kasvuun ja inflaatioon ei ole arvioitavissa, ja lähivuosien jälkeen kasvu voi muodostua hyvinkin hitaaksi.

IMF pitää rahapolitiikan keventävää peruslinjaa oikeana, mutta toteaa samalla, että inflaatio voi nopeutua, inflaatio-odotukset ovat sitkeitä ja inflaationäkymiin liittyy riskejä mm. valtiontalouden taholta. Rahapolitiikkaviestinnän hiominen on tärkeää mm. inflaatio-odotusten alentamiseksi.

Pankkisektorilla IMF kiinnittää huomiota mm. viime vuonna hoitoon joutuneisiin suurehkoihin pankkeihin sekä korostaa tarvetta parantaa riskien valvontaa etenkin sisäpiiriluottojen suhteen ja saada todenmukaisia tilinpäätöksiä. Hoidetut pankit on hyvä palauttaa yksityisiksi avoimesti. Valtionpankkien yksityistäminen näyttää vaikealta nykyoloissa.

IMF muistuttaa jälleen talousuudistuksista, sillä niiden puuttuessa Venäjän talous jää jälkeen muista. Järjestö arvioi valtion ja valtionyritysten osuuden taloudessa olevan noin kolmasosa ja korostaa valtion roolin vähentämisen tärkeyttä. Tässä onnistuminen vaatii kilpailun lisäämistä, mikä edellyttää yritysten markkinoillepääsyn ja -poistumisen helpottamista, julkisten hankintojen kilpailuttamisen tehostamista ja ylipäätään valtionyritysten toimintakäytäntöjen muutosta. Haasteina ovat myös liiallinen sääntely ja tullin toiminta. IMF katsoo, että ulkomaankaupan ja ulkomaisten suorien investointien esteitä tulisi karsia.


Näytä viikkokatsaus 2018/37 Näytä viikkokatsaus 2018/39